Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI: Poverenik apeluje da se pri donošenju novog zakona iskoristi Model zakona pripremljen u toj službi, jer Srbija ima i formalnu obavezu da usklađuje pravni sistem sa standardima koji važe u EU


Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljub Šabić, apelovao je na Ministarstvo pravde i Vladu Republike Srbije da iskoriste Model zakona o zaštiti podataka o ličnosti pripremljen u toj službi pri donošenju novog zakona, ocenjujući da naša zemlja ima i formalnu obavezu da usklađuje pravni sistem sa standardima koji važe u EU.

Podsećajući da novi zakon još nije donet, Šabić je u saopštenju naveo da je Ministarstvo pravde nedavno predstavilo javnosti Nacrt zakona o zaštiti podataka o ličnosti koji gotovo da i nema dodirnih tačaka sa Modelom koji je pripremio Poverenik, što praktično znači da je Akcioni plan za poglavlje 23 koji je usaglašen sa EU prekršen i pre nego što je to poglavlje otvoreno.

To što su Evropski parlament i Savet EU usaglasili tekst Generalne uredbe o zaštiti podataka o ličnosti je činjenica značajna i za Srbiju, koja zahteva pažnju nadležnih i njihovu adekvatnu reakciju.

Prema rečima Poverenika sada je poznato kako će ubuduće, i to na dug rok, izgledati jedinstven pravni režim zaštite podataka o ličnosti na velikom prostoru koji čine 28 država i na kome živi 500 miliona ljudi, a kome Srbija kroz otvoreni proces integracije gravitira.

"Naša zemlja ima i formalnu obavezu da usklađuje naš pravni sistem sa standardima koji važe u EU, to je predviđeno još Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju, a i Akcionim planom za Poglavlje 23", rekao je Šabić.

Kako kaže, još je važnije što ima veliku, objektivnu potrebu da njihovom implementacijom popravi veoma loše stanje u oblasti zaštite podataka o ličnosti.

Šabić zato ističe da je veoma važna pretpostavka za to usvajanje novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, ali da, iako, nadležno Ministarstvo na tome "radi" već godinama, novi zakon još nemamo.

On je podsetio da je sa saradnicima pripremio i u oktobru 2014. godine stavio na raspolaganje Ministarstvu pravde i Vladi Republike Srbije, kompletan Model novog zakona.

Prema njegovim rečima, Model je dobio visoke ocene i podršku stručne javnosti, i naše i strane, a iz Vlade Republike Srbije je javno saopšteno da će biti osnova novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.

On je istakao da je to navedeno i u Akcionom planu za Poglavlje 23 i predviđeno da će novi zakon biti donet u četvrtom kvartalu 2015. godine.

Šabić je istakao i da je o tome da Model zakona koji je pripremio treba da bude osnova novog Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u dva navrata razgovarao i sa premijerom, i da je na osnovu sadržine tih razgovora očekivao da će izvesno tako i biti.

"Nažalost, novi zakon nije donet, a Ministarstvo pravde predstavilo je nedavno javnosti Nacrt zakona koji gotovo da i nema dodirnih tačaka sa Modelom koji je pripremio Poverenik. To praktično znači da je Akcioni plan za Poglavlje 23 koji je usaglašen sa EU prekršen i pre nego što je poglavlje otvoreno", rekao je Šabić.

Ipak, kako kaže, još važnije od toga je to da Nacrt zakona koji je pripremilo Ministarstvo pravde, daleko ispod potrebnog nivoa, ne nudi rešenje ni za jedan od niza krupnih, u praksi uočenih problema, čak bi njegovo usvajanje izazvalo i niz novih.

Uz to, već na prvi pogled je očigledno da je sadržina tog Nacrta zakona daleko od usklađenosti sa stavovima odnosno standardima iz upravo usaglašene Generalne uredbe o zaštiti podataka o ličnosti EU, smatra Šabić.

"Potrošeno je mnogo vremena bez efekata, a problemi u oblasti zaštite podataka o ličnosti su sve veći, stanje vrlo zabrinjavajuće. Zbog toga još jednom apelujem na Ministarstvo pravde i Vladu, da iskoriste Model zakona, pripremljen u Službi poverenika, u najboljoj nameri da se pomogne naporima Vlade Republike Srbije, a na osnovu znanja i iskustava koji su, bar u našim uslovima bez konkurencije", naveo je Šabić.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 25.12.2015.
Naslov: Redakcija