Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O JAVNOM BELEŽNIŠTVU: Beležnici opravdali poverenje države, zbog čega se u narednom periodu očekuje proširenje nadležnosti notara


Javni beležnici opravdali su poverenje koje im je dala država, a što se pokazalo kada su 1. marta 2017. godine preuzeli kompletnu nadležnost kada je reč o overi rukopisa, potpisa i prepisa iz sudova i opštinskih organa uprave, izjavila je ministarka pravde, Nela Kuburović.

"To poverenje se pokazalo prilikom overe potpisa prilikom predlaganja kandidata za predsedničke izbore. Ovo je prvi put da u poslednjih deceniju nismo imali primedbu na prikupljene potpise. Nije bilo pokrenutih inicijativa za utvrđivanje falsifikovanih potpisa", rekla je Kuburović na početku savetovanja javnih beležnika u Boru.

Prema njenim rečima, dobar pokazatelj rada je i prenos ostavinskih predmeta, jer se pokazalo da javni beležnici efikasnije sprovode predmete, brže a stranke su zadovoljnije nego sa sudovima.

"Tokom ove godine bilo je 97.703 poverena ostavinska predmeta, a poslednja dva meseca oko 9.000 poverenih ostavinskih predmeta koje su sudovi uputili javnim beležnicima. To pokazuje da su se i sudovi osmelili s obzirom na to da je u početku bio bojkot i da nisu hteli da ustupaju predmete i pored uputstva koje je postojalo od strane Ministarstva pravde", rekla je ministarka.

Ona je ukazala i da kako se čini da je praksa javnih beležnika postala ujednačenija kada je u pitanju nasledna pravna materija, a da je postepeno povećavanje broja poslova ne samo ostavine, pokazalo koliko se javnobeležnička profesija ustalila u Srbiji.

"U narednom periodu očekivaće nas širenje vaše nadležnosti, što pokazuje koliko ste neophodni u našem pravosudnom sistemu i za vladavinu prava. Mnoga Ministarstva ne mogu da razmatraju nacrte zakona bez vašeg mišljenja, poput zakona o borbi protiv pranja novca i finansiranja terorizma", rekla je Kuburović.

Ona je najavila da će se raditi na tome da javnobeležnička kancelarija bude poslednja i jednina karika u upisu nepokretnosti.

"Pokušaćemo da nađemo način kako da ostvarimo ideju da javnobeležničke kancelarije budu jedine prilikom upisa prometa nepokretnosti", rekla je ona i dodala da će javnobeležničkim kancelarijama u narednom periodu dati pristup katastarskim podacima kako bi se dobijali bitni podaci za vođene ostavinskih rasprava.

Izvor: Vebsajt Politika, 25.11.2017.
Naslov: Redakcija