Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

SKUPŠTINA APV: Izabran novi Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, donete pokrajinske skupštinske odluke o zaduživanju radi refinansiranja dela javnog duga APV, o rebalansu budžeta APV za 2016. godinu, o bližem uređivanju načela za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta


Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine održala je 24. novembra 2016. godine sedmu sednicu u aktuelnom sazivu. Pokrajinski poslanici izjašnjavali su se o deset tačaka usvojenog dnevnog reda.

Skupština AP Vojvodine je konstatovala prestanak funkcije Aniko Muškinji Hajnrih, dosadašnjem Pokrajinskom zaštitniku građana. Za novog Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana, Skupština je izabrala diplomiranog pravnika Zorana Pavlovića, koji jepoložio zakletvu pred Skupštinom.

U cilju smanjenja troškova zaduživanja, pokrajinska Skupština je donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o zaduživanju radi refinansiranja dela javnog duga AP Vojvodine. Na taj način, kroz jeftinije i povoljnije zaduživanje, obezbediće se refinansiranje dela javnog duga u iznosu od oko četiri milijarde dinara. Ukazano je da će primarni efekti refinansiranja, odnosno zaduživanja po nižim kamatnim stopama, biti direktne uštede u pokrajinskom budžetu od oko 200 miliona dinara. Ova finansijska sredstva bi u 2017. godini bila upotrebljena za različite prioritetne namene.

Kao sekundarni efekat navedeno je rasterećenje budžeta u 2017. godini, kroz ugovaranje grejs perioda i ravnomerniju otplatu duga po godinama dospeća do konačne otplate. Rasterećenjem 2017. i 2018. godine, koje su prema postojećem dugu najopterećenije, obezbediće se uslovi i sredstva za realizaciju projekata koji su važni za građane Vojvodine, navedeno je u obrazloženju ove odluke.

Takođe, Skupština je donela i Pokrajinsku skupštinsku odluku o rebalansu budžeta AP Vojvodine za 2016. godinu, kako bi se obezbedili propisni uslovi za realizaciju pomenutog refinansiranja dela javnog duga AP Vojvodine.

Dalje, Skupština je donela Pokrajinsku skupštinsku odluku o bližem uređivanju načela za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta. Kako je rečeno na sednici, razlozi za donošenje ove pokrajinske skupštinske odluke proizilaze iz odredaba Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/2016) kojima je propisano da Autonomna pokrajina Vojvodina svojim aktom bliže uređuje načela za unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mesta.

Navedenom odlukom se bliže uređuju prava i dužnosti iz radnog odnosa službenika i nameštenika u organima pokrajinske uprave, Službi Skupštine AP Vojvodine, Sekretarijatu Pokrajinske vlade, službi i upravi koje osniva Pokrajinska vlada, zatim, Pravobranilaštvu Autonomne pokrajine Vojvodine i Pokrajinskom zaštitniku građana – ombudsmanu.

Pokrajinski poslanici izglasali su Pokrajinsku skupštinsku odluku o dodeli godišnjeg priznanja u oblasti sporta. Ovom pokrajinskom skupštinskom odlukom u potpunosti se izjednačavaju paraolimpijci i olimpijski sportisti, jer će se po prvi put od 2003. godine, priznanja podjednako dodeljivati najboljim sportistima iz Vojvodine i iz kategorije redovnih i iz kategorije sportista sa invaliditetom.

U nastavku zasedanja, Skupština Autonomne pokrajine Vojvodine donela je Pokrajinsku skupštinsku odluku o Programu razvoja sporta u Autonomnoj pokrajini Vojvodini za period 2016-2018. godine.

Usvojen je Izveštaj o izvršenju Pokrajinske skupštinske odluke o budžetu Autonomne pokrajine Vojvodine za 2016. godinu, u periodu januar – septembar 2016. Godine, kao i Godišnji izveštaj o poslovanju JVP "Vode Vojvodine" Novi Sad za 2015. godinu.

Na sednici je doneta i Odluka o izmeni Odluke o imenovanju predsednika, članova i sekretara Pokrajinske izborne komisije i njihovih zamenika, kao i Odluka o izmeni Odluke o izboru predsednika i članova Odbora Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine.

Izvor: Vebsajt Skupštine APV, 24.11.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija