Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA USTAVNOSTI I ZAKONITOSTI: Pokrenut postupak za ocenu ustavnosti odredaba člana 32. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova, odredaba člana 70. Zakona o uređenju sudova. Pokrenut postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 34. stav 2, deo stava 4. i stav 5. Statuta Advokatske komore Beograda. Odbačena inicijativa za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji


Ustavni sud je na 21. sednici, održanoj 24. novembra 2016. godine, kojom je predsedavala Vesna Ilić Prelić, predsednica Ustavnog suda:

I U predmetima ocene ustavnosti zakona:

- pokrenuo postupak za ocenu ustavnosti odredaba člana 32. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o uređenju sudova ("Sl. glasnik RS", br. 101/2013 i 13/2016) i odredaba člana 70. Zakona o uređenju sudova ("Sl. glasnik RS", br. 116/2008, 104/2009, 101/2010, 31/2011 - dr. zakon, 78/2011 - dr. zakon, 101/2011, 101/2013, 106/2015, 40/2015 - dr. zakon i 13/2016). (predmet IUz-34/2016)

Ustavni sud je, na 27. sednici II Velikog veća, održanoj 24. novembra 2016. godine, kojom je predsedavala Vesna Ilić Prelić, predsednica Ustavnog suda i predsednica Veća,

I U predmetima ocene ustavnosti zakona Ustavni sud je:

- odbacio inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti Zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji ("Sl. glasnik RS", br. 68/2014). (predmet IUz-397/2014)

II U predmetima ocene ustavnosti i zakonitosti opštih pravnih akata:

- pokrenuo postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti odredaba člana 34. stav 2, stav 4. u delu koji glasi: "i drugih prikupljenih podataka" i stav 5. Statuta Advokatske komore Beograda ("Sl. list grada Beograda", br. 93/2016). Sud je obustavio izvršenje pojedinačnog akta ili radnje preduzete na osnovu osporenih odredaba navedenog Statuta. (predmet IUo- 235/2016)

STATUT ADVOKATSKE KOMORE BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 93/2016)

a) Izborna prava

Član 34

Pravo da bira i da bude biran ima svaki advokat upisan u imenik advokata.

Prava iz odredbe stava 1. ovog člana nema advokat koji ima zasnovan radni odnos u advokatskom ortačkom društvu, a nije njegov član.

Prava iz odredbe stava 1. ovog člana utvrđuju se u jedinstvenom biračkom spisku advokata.

Jedinstveni birački spisak advokata utvrđuje Izborna komisija, na osnovu podataka iz službene evidencije komore i drugih prikupljenih podataka.

Advokatska ortačka društva dužna su da na zahtev Izborne komisije odmah dostave spisak advokata koji imaju zasnovan radni odnos u advokatskom ortačkom društvu, a nisu njegovi članovi.

Izvor: Vebsajt Ustavni sud, 24.11.2016.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija