Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NAKNADA ŠTETE U SLUČAJU NAPADA ILI UJEDA NEVLASNIČKOG PSA: U pitanju je postupak za naknadu štete, koja može biti materijalna (ukoliko ste bili na bolovanju) i nematerijalna na ime pretrpljenih fizičkih bolova, pretrpljenog straha i duševnih bolova u slučaju naruženosti. Sam postupak traje od dve do tri godine i u istom je neophodno veštačenje oštećene od strane veštaka medicinske struke i to na okolnosti povrede i pretrpljenog straha. Dosadašnji iznosi koji se naplaćuju kroz sudski postupak je od 100.000 dinara, pa na više u zavisnosti od povreda i pretrpljenih duševnih bolova. Advokati ukazuju da ukoliko pas nije lutalica već pas koji ima vlasnika naknadu štete potražujete od vlasnika, a ne od grada koji odgovara samo u slučaju pasa lutalica


Naši građani nisu dovoljno informisani o svojim pravima kada je napad ili ujed psa lutalice u pitanju. Većini je poznato da mogu da dobiju odštetu od grada ako vas pas ujede, ali da li možete da je dobijete ako pas samo nasrne na vas?

Pravni eksperti kažu da je moguće naplatiti ovakav slučaj. Dakle, ne mora da dođe do fizičkih povreda.

Na ovo pitanje odgovorili su advokati Borivoje Obradović i Nikola Vulović.

– I pored postojanja nadležnih službi koje bi trebalo da reše problem pasa lutalica, nažalost svakodnevno smo svedoci da dolazi do napada, a neretko i do ujeda kako pasa lutalica tako i onih koje imaju vlasnike. U slučaju da dođe do napada ili ujeda psa lutalice građanin treba da postupi na sledeći način:

1. Da se javi nadležnoj zdravstvenoj ustanovi radi pregleda sa napomenom da je u pitanju ujed psa. Nakon inicijalnog pregleda ukoliko postoje povrede, lice se upućuje na Infektivnu kliniku, radi dalje analize (primanje vakcine protiv besnila).

2. Infektivna klinika po službenoj dužnosti obaveštava "Veterinu Beograd" u cilju pronalaženja konkretnog psa.

Po pribavljenoj medicinskoj dokumentaciji građani se mogu obratiti Komisiji za naknadu štete od povrede nanesene od nevlasničkih pasa, koja radi pri Sekretarijatu za privredu Grada Beograda radi sporazumnog rešenja ili drugoj nadležnoj službi ukoliko se ujed dogodio na teritoriji nekog drugog grada.

Praksa je da su iznosi koje Grad Beograd predloži oštećenima višestruko niži nego iznosi koje oštećeni ostvare u sudskom postupku. U pitanju je postupak za naknadu štete, koja može biti materijalna (ukoliko ste bili na bolovanju) i nematerijalna na ime pretrpljenih fizičkih bolova, pretrpljenog straha i duševnih bolova u slučaju naruženosti koji se dosuđuju najčešće pripadnicama lepšeg pola.

Sam postupak traje od dve do tri godine i u istom je neophodno veštačenje oštećene od strane veštaka medicinske struke i to na okolnosti povrede i pretrpljenog straha. Dosadašnji iznosi koji se naplaćuju kroz sudski postupak je od 100.000 dinara, pa na više u zavisnosti od povreda i pretrpljenih duševnih bolova. Advokati ukazuju da ukoliko pas nije lutalica već pas koji ima vlasnika naknadu štete potražujete od vlasnika, a ne od grada koji odgovara samo u slučaju pasa lutalica.

Preporuka advokata je da ukoliko se odlučite za sudski postupak angažujete stručnu pomoć koja će na najbolji način uspeti da zaštiti vaše interese.

Uvek je dobro da imate nekog dobrog svedoka, jer mnogi ljudi zloupotrebljava ovu mogućnost.

Izvor: Vebsajt Telegraf, 24.11.2016.
Naslov: Redakcija