Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

POKRAJINSKA VLADA ĆE IZRADITI ZAKON O FINANSIRANJU AP VOJVODINE I PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRENOSU NADLEŽNOSTI


Pravna baza Paragraf Lex

Predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor i predsednik Pokrajinske vlade AP Vojvodine Bojan Pajtić su dogovorili da pokrajinska Vlada izradi dva predloga zakona: tekst Predloga zakona o finansiranju AP Vojvodine i tekst Predloga zakona o izmenama i dopunama zakona o prenosu nadležnosti. Nakon što pokrajinska Vlada usvoji tekst predloga ova dva zakona, oni će biti usaglašavani na nivou poslaničkih klubova u pokrajinskom parlamentu, kako bi se stvorili uslovi da se upute Narodnoj skupštini na konačno usvajanje.

Na današnjem sastanku razgovarali su o dinamici rada Pokrajinske vlade i Skupštine APV u narednom periodu, kao i o donošenju budžeta za narednu godinu na sednici Skupštine, čije se održavanje planira za sredinu decembra.

Izvor: Vebsajt Vlade AP Vojvodine, 27.11.2014.