Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

U PRIPREMI NOVA STRATEGIJA REFORME JAVNE UPRAVE 2021-2030. GODINE


Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave počelo je izradu nove Strategije reforme javne uprave 2021-2030. godine, kojom će biti nastavljen proces transformacije javne uprave u servis građana.

Ministar državne uprave i lokalne samouprave Branko Ružić je, posle prvog sastanka Radne grupe u Palati Srbija, rekao da su iniciranje javnih politika, upravljanje javnim finansijama, upravljanje ljudskim resursima i pružanje usluga četiri glavna segmenta treće strategije u reformi javne uprave koja se donosi u Srbiji.

"Ti segmenti su deo reforme javne uprave u svakom društvu i u svakom smo od 2014. godine napravili značajne iskorake. Posebno smo napredovali kada je reč o pružanju usluga i u izveštaju SIGMA smo ocenjeni kao lideri u regionu, a to će biti cilj i nove strategije", rekao je Ružić.

Istakao je da su veliki pomaci učinjeni u upravljanju ljudskim resursima uvođenjem novih modela i definisanjem kompetencija, kao i definisanja načina vrednovanja, ocenjivanja i nagrađivanja rada državnih službenika.

"Uspeli smo da posle 15 godina iniciramo donošenje Zakona o Nacionalnoj akademiji za javnu upravu ("Sl. glasnik RS", br. 94/2017) koja je centralna institucija za edukaciju svih državnih službenika", naveo je Ružić.

Ministar je ocenio da je urađeno mnogo u transformaciji javne uprave u servis građana, kroz digitalizaciju brojnih evidencija i uvođenje elektronskih servisa.

Podsetio je da 320 različitih institucija javne uprave razmenjuje podatke preko servisa eZUP, kao i da od uvođenja servisa eUprava građani 5,5 miliona puta nisu morali sami da pribavljaju dokumenta.

"To govori o digitalizaciji i reformi javne uprave, ali i o tome da tehničko-tehnološki proces može da bude društveni proces "par ekselans" i da pomogne građanima prema kojima se okrećemo i u ovoj strategiji. Nije važno šta ću reći ja, bilo koji ministar ili premijer 2030. godine, već šta će osetiti građani", naveo je Ružić.

Naglasio je da reformu javne uprave ne treba vezivati isključivo za ulazak ili neulazak u EU, već da taj proces treba sprovoditi u interesu države i njenih građana.

"Zato je važno da se tome posvetimo i da na političke implikacije, s obzirom da je najavljena nova arhitektura u EU, ne obraćamo pažnju. Imamo dovoljno administrativnih kapaciteta da nastavimo sa reformama i da ih unapredimo, a imamo izuzetne partnere u EU i drugim donatorima koji nam u tome pomažu", rekao je Ružić.

Šef sektora za saradnju Delegacije EU u Srbiji Ingve Engstrom odao je priznanje Srbiji na postignutim rezultatima u reformi javne uprave kada he reč o javnim politikama, upravljanju javnim finansijama, upravljanju ljudskim resursima i pružanju usluga građanima.

Engstrom je ukazao da je trenutak da javna uprava u Srbiji uloži dodatne napore u sprovođenju već usvojenih propisa, jačanju kapaciteta uprave i informisanju građana o njihovim pravima u korišćenju usluga.

"Sve to je usmereno ka postizanju boljeg privrednog i društvenog razvoja. Zahtevi i principi u procesu pristupanja EU usmereni su upravo ka građanima. Svaka državna uprava treba da radi na tome da se dalje razvija i modernizuje na korist svojih građana", rekao je Engstrom.

Dodao je da je reforma javne uprave dug i zahtevan proces koji je važan za svaku zemlju i naglasio da će EU nastaviti da u finansijskom i svakom drugom pogledu podržava Srbiju na tom putu.

Pomoćnica ministra finansija Verica Ignjatović rekla je da je programom o reformama u upravljanju javnih finansija, koji je usvojen 2015. godine, uspostavljen sistematičan pristup reformi u tom segmentu kao sastavnom delu reforme javne uprave.

Ignjatović je ocenila da je u svim segmentima reforme javnih finansija postignut napredak, od unapređenja kredibiliteta makroekonomskih prognoza, unapređenja programskog budžetiranja, transformacije poreske uprave, do poboljšanja finansijske kontrole javnih sredstava i javnih nabavki i unapređenja nadzora i kontrole trošenja javnih sredstava.

"Pokazatelj tog napretka je što smo značajno smanjili javni dug na 51,9 odsto i to što ostvarujemo suficit u budžetu u poslednje tri godine. Sve to otvara prostor za dalje investicije, povećanje plata i penzija i poboljšanje životnog standarda građana", rekla je Ignjatović.

U izradi nove Strategije reforme javne uprave učestvuju radne grupe koje čine predstavnici državnih institucija, nezavisnih tela i organizacija civilnog društva.

Izvor: Vebsajt RTV, 23.10.2019.
Naslov: Redakcija