Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOHODAK: Predlog je da se poslodavci oslobode poreza na zarade za novozaposlene u prvoj godini od 70 odsto, u drugoj 65 odsto i u poslednjoj 60 odsto. Planirano je oslobađanje od doprinosa za PIO u celosti prve godine, sledeće 95 odsto i treće 85 odsto


Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana dovešće do novog zapošljavanja radnika, navela je državni sekretar u Ministarstvu finansija Slavica Savičić.

"Imali smo komunikaciju sa svima, ne samo sa predstavnicima IT sektora, nego sa svim ljudima koji su zainteresovani za ovu vrstu mera i podsticaja i dobro je bilo da smo u tom procesu imali različita mišljenja", rekla je Savičić.

Ona je istakla da se od ove mere očekuje dosta rezultata u zapošljavanju, a proračuni su da bi moglo da ih koristi preko 8.000 pojedinaca.

Prema njenim rečima mere se najviše odnose na one koji su završili fakultete i srednje škole, odnosno na sve one koji nisu radili ove godine. Ideja je da zasnuju radni odnos tokom sledeće godine, a poslodavci će na taj način imati olakšice. Predlog je da se oslobode poreza na zarade u prvoj godini od 70 odsto, u drugoj 65 odsto i u poslednjoj 60 odsto. Planirano je oslobađanje od doprinosa za PIO u celosti prve godine, sledeće 95 odsto i treće 85 odsto, objasnila je Savičić.

Savičić je navela i na koga se odnose ove mere.

"Mere se odnose na one koji nisu imali status zaposlenog ove godine, odnosno nisu imali status osiguranika zaposlenog. Ako se zaposle do kraja aprila 2020. godine, tada imaju pravo na podsticaje. Druga kategorija su mladi koji će završiti školu do kraja godine, nisu zaposleni i nisu preduzetnici u prva četiri meseca sledeće godine. Oni, ako se zaposle do kraja sledeće godine, imaće takođe pravo na podsticaje", ukazala je Savičić i dodala da je predviđena mera vezana za osobu, za pojedinca.

"Ako taj pojedinac bude menjao posao u naredne tri godine, svaki poslodavac koji ga angažuje imaće pravo na podsticaje", ukazala je Savičić.

Ona je istakla da su se u analizi situacije na terenu uzimala u obzir i iskustva u okruženju ali da su se zakonodavci prilikom pripreme potrudili da "urade nešto što je drugačije i povoljnije za nas".

Savičić je podsetila da je na terenu uočeno da se u poslovnom procesu angažuju preduzetnici za poslove koje bi trebalo da obavljaju stalno zaposleni, te da se na taj način izbegava plaćanje većih poreza. Zbog toga je uveden i Test samostalnosti koji će sadržati devet kriterijuma kojim bi se proveravala samostalnost preduzetnika u odnosu na nalogodavca.

"Za IT poslovni sektor je ključna razlika što nam ukazuju neke situacije koje imamo na terenu, da određeni broj ljudi vrši poslove ne kao zaposleni, već su angažovani kao preduzetnici, za nešto što treba da rade ljudi koji su u radnom odnosu. Zbog toga smo uveli Test samostalnosti da se vidi kakav je odnos poslodavaca prema njima i da se vidi način na koji će biti oporezivani u budućnosti", zaključila je Savičić.

Ona je ocenila i da je reč o povoljnim merama, da se uvode procedure koje će pomoći da se ceo proces isprati da bi postao operativan, da bi se ostvarili njeni benefiti. Savičić je precizirala da će mera trajati tri godine, a pogodnosti oslobađanja poreza i doprinosa važiće za svakog novozaposlenog.

Izmene Zakona o porezu na dohodak građana("Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015, 5/2016 - usklađeni din. izn., 7/2017 - usklađeni din. izn., 113/2017, 7/2018 - usklađeni din. izn., 95/2018 i 4/2019 - usklađeni din. izn.), koje treba da podstaknu novo zapošljavanje, su u pripremi i nakon usvajanja na Vladi biće prosleđene Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Izvor: Vebsajt B92, 24.10.2019.
Naslov: Redakcija