Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: Zbog povrede obaveze prijavljivanja imovine, prihoda i poklona protiv funkcionera pokrenuto 1.377 postupaka


Agencija za borbu protiv korupcije pokrenula je, u periodu od januara 2013. zaključno sa krajem juna 2016. godine, ukupno 1.377 postupaka (2013. – 266, 2014. – 490, 2015. – 493, 2016. – 94) povodom sumnji na povrede odredaba Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - odluka US, 67/2013 - odluka US, 112/2013 - autentično tumačenje i 8/2015 - odluka US):

1) čl. 39. st. 3: postupci koji su pokrenuti u vezi sa obavezama funkcionera prema prigodnim poklonima;

2) čl. 43. st. 1: postupci koji su pokrenuti prema rukovodiocima organa javne vlasti koji nisu uopšte, ili nisu na vreme poslali obaveštenja Agenciji o stupanju na/prestanku funkcije lica angažovanih u organima javne vlasti kojima upravljaju;

3) čl. 43. st. 2: postupci koji su pokrenuti prema funkcionerima koji nisu uopšte, ili nisu na vreme dostavili Agenciji izveštaj o imovini i prihodima, nakon stupanja na funkciju;

4) čl. 43. st. 4: postupci koji su pokrenuti prema funkcionerima koji nisu uopšte, ili nisu na vreme dostavili Agenciji izveštaj o imovini i prihodima, nakon prestanka funkcije;

Najviše mera doneto je zbog nepodnošenja, odnosno neblagovremenog podnošenja izveštaja o imovini i prihodima nakon stupanja na funkciju (60%), a zatim slede mere zbog nepodnošenja, odnosno neblagovremenog podnošenja izveštaja o imovini i prihodima nakon prestanka funkcije (35%). Mere upozorenja su najzastupljeniji tip (88% učešća) u ukupnom broju donetih odluka.

Sprovedeni postupci ravnomerno su bili usmereni kako na visoke, tako i na ostale javne funkcije: procentualni odnos iznosi približno 51% prema 49% u korist postupaka prema nosiocima visokih javnih funkcija. Posmatrano iz perspektive nivoa vlasti, najviše postupaka je vođeno prema funkcionerima na nivou lokalne samouprave – 60%, zatim sledi republički nivo vlasti sa 37%. Na republičkom nivou, najviše postupaka je vođeno prema funkcionerima iz organa državne uprave (28%), a na nivou lokalne samouprave prema funkcionerima izvršnih organa (61%).

Zahtevi za pokretanje prekršajnog postupka protiv funkcionera podneti su u nešto više od 30% od svih postupaka koje je vodilo Odeljenje za vođenje registara i posebnih evidencija: 61% zahteva za pokretanje prekršajnog postupka podneto je protiv nosilaca visokih javnih funkcija, a 39% protiv nosilaca ostalih javnih funkcija. Najviše zahteva za pokretanje prekršajnog postupka podneto je prema licima koja obavljaju funkcije na nivou lokalne samouprave – 53%, zatim sledi republički nivo vlasti sa 46%. I u ovom slučaju, na republičkom nivou vlasti, najviše zahteva je podneto protiv funkcionera iz organa državne uprave (35%), a isti trend je zastupljen i na nivou lokalne samouprave gde je najveći udeo podnetih zahteva za pokretanje prekršajnog postupka protiv funkcionera izvršnih organa (62%).

Analizu sa rezultatima rada Odeljenja za vođenje registara i posebnih evidencija možete pročitati ovde.

Izvor: Vebsajt Agencija za borbu protiv korupcije, 26.10.2016.
Naslov: Redakcija