Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI I ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU VOJNIH OSIGURANIKA: Predviđena je reforma Vojnomedicinske akademije, kojom nisu planirana otpuštanja, ali će biti ukinuta dosadašnja dvostruka administracija - Uprave za vojno zdravstvo i VMA. Nova sistematizacija predviđa da o bezbednosti VMA i njenih pacijenata i dalje brine Vojna policija, ali će oni svoj posao raditi pod nadležnošću Uprave Vojne policije, a ne načelnika VMA


Ministarstvo odbrane sprovelo je javno raspravu o Nacrtu zakona o zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom osiguranju vojnih osiguranika.

Reorganizacijom sistema odbrane predviđena je i reforma Vojnomedicinske akademije, kojom nisu planirana otpuštanja, ali će biti ukinuta dosadašnja dvostruka administracija - Uprave za vojno zdravstvo i VMA.

"U sklopu navedene reorganizacije i optimizacije u pojedinim organizacionim celinama VMA menjaće se broj i struktura zaposlenih", saopšteno je u Ministarstvu odbrane.

Uvođenjem novih sistema, kako kažu, stvoriće se preduslovi da se broj zaposlenih u određenim organizacionim celinama smanji, a da se njihovim angažovanjem u drugim organizacionim celinama podigne kvalitet usluga svim pacijentima koji se leče u VMA.

Reforma VMA ne isključuje lečenje civila u toj ustanovi, ali će kao i do sada prioritet u lečenju zadržati profesionalna vojna lica.

Kako bi se rasteretila struka, nova sistematizacija predviđa da o bezbednosti VMA i njenih pacijenata i dalje brine Vojna policija, ali će oni svoj posao raditi pod nadležnošću Uprave Vojne policije, a ne načelnika VMA.

Takođe, načelnik VMA neće biti zadužen za nabavke već će o tome brinuti novi Sektor za vojno zdravstvo, dok će načelnik za lečenje imati veća zaduženja i pod svojom nadležnošću osim VMA i sve vojnomedicinske centre.

Medicinski fakultet ostaje u VMA fizički, ali prelazi u kompletnu nadležnost Univerziteta odbrane.

"Namera je da se sa aktuelnim brojem zaposlenih obezbedi optimalna iskorišćenost kapaciteta - klinike koje po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti ("Sl. glasnik RS", br. 107/2005, 72/2009 - dr. zakon, 88/2010, 99/2010, 57/2011, 119/2012, 45/2013 - dr. zakon, 93/2014, 96/2015 i 106/2015) ne ispunjavaju uslove da budu klinike biće ugašene, kako bi se ispunili svi planirani zadaci koje Vojnomedicinska akademija ima", navode iz Ministarstva.

Uvođenje mladog, perspektivnog kadra planirano je nakon prirodnog odliva zaposlenih, zbog odlaska u redovne penzije, odlaska u druge zdravstvene ustanove u zemlji i inostranstvu.

Nadaju se da će planirana reorganizacija i optimizacija podjednako da "utiče" na sve zaposlene u VMA, što će se odraziti kako na poboljšanje uslova rada, tako i na bolji lični standard zaposlenih.

Planirana reorganizacija i optimizacija je složen zadatak i u izradi finalnog predloga učestvuju odgovorna lica, rukovodioci organizacionih jedinica VMA, a koordinaciju kompletnog procesa na nivou VMA obavlja Uprava VMA, zaključuju u Ministarstvu odbrane.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 26.10.2016.
Naslov: Redakcija