Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PRIVREMENOM UREĐIVANJU NAČINA NAPLATE TAKSE ZA JAVNI MEDIJSKI SERVIS: Taksa za javni servis je obavezni deo računa za električnu energiju i mora se plaćati jer se u suprotnom obračunava kao dug za električnu energiju. Licima koja su oslobođena plaćanja takse do sada uplaćen novac biće obračunat kao preplata


Od januara 2016. godine račun za električnu energiju svim potrošačima je 150 dinara viši jer toliko iznosi taksa za javni medijski servis.

Ta taksa sastavni je deo računa za struju i mora se plaćati jer se u suprotnom obračunava kao dug za električnu energiju. Odmah prilikom uvođenja te stavke, otvorena je i mogućnost da pojedini potrošači budu oslobođeni plaćanja, a da bi se to ostvarilo, potrebno je predati zahtev.

Poslednjih nedelja potrošačima, podnosiocima zahteva za oslobađanje plaćanja takse za javni medijski servis počela su da stižu rešenja kojima se obaveštavaju o tome da li je zahtev prihvaćen ili ne. Po rečima rukovodioca Službe RTV takse Igora Ristića, do sada je u Vojvodini primljen veliki broj zahteva za oslobađanje takse za javni medijski servis, od kojih su mnogi rešeni pozitivno pa će potrošačima do sada uplaćen novac biti obračunat kao preplata.

Do sada je RTV-u predato više od 10.000 zahteva za oslobađanje takse za javni medijski servis, a najviše potrošača to je učinilo u martu i aprilu – kaže Ristić. – Tada je predato gotovo 90 odsto svih do sada primljenih zahteva. Zahtevi se, naravno, i dalje primaju i rešavaće se što je moguće pre.

Iz "Elektroprivrede Srbije" ukazuju na to da će potrošačima/kupcima kojima zahtev bude prihvaćen i kada RTS i RTV dostave spisak za retroaktivno oslobađanje od takse za javni medijski servis za određeni period, biti urađena odgovarajuća ispravka za sve naznačene periode, kao i ponovni preračun računa i eventualnih kamata. Naime, novac koji je prilikom plaćanja računa bio usmeravan za taksu za javni medijski servis biće preusmeren na izmirenje obaveza za isporučenu električnu energiju.

To bi trebalo da znači da se potrošačima kojima su usvojeni zahtevi za oslobađanje takse za javni medijski servis ona više neće naplaćivati, a da će imati preplatu za potrošenu struju, koja će zavisiti od vremena podnošenja zahteva. Ukoliko je neko podneo zahtev u martu, a sada dobio rešenje o odobrenom oslobađanju takse, biće u preplati 1.050 dinara (za sedam meseci) jer je već stiglo vreme za plaćanje računa za struju za septembar, na kojem je, još uvek, ta taksa obračunata.

Da podsetimo, taksa za javni medijski servis, Zakonom o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis ("Sl. glasnik RS", br. 112/2015), plaća se od januara 2016. godine. Pravo na oslobađanje takse imaju osobe sa invaliditetom sa 100 odsto telesnog oštećenja, osobe s invaliditetom manjim od 100 odsto telesnog oštećenja ako im je, u skladu s odredbama posebnih propisa, priznato pravo na dodatak za tuđu negu i pomoć, osobe koje su trajno izgubile sluh i slepe osobe, korisnici prava na novčanu socijalnu pomoć, penzioneri s minimalnom penzijom i vlasnici više merila električne energije.

Zahtev za oslobađanje od plaćanja takse za javni medijski servis podnosi se na dva mesta. Za merila električne energije na teritoriji Vojvodine zahtev se podnosi Radio-televiziji Vojvodine, a ostali potrošači zahtev podnose Radio-televiziji Srbije.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, D. Mlađenović, 26.10.2016.
Naslov: Redakcija