Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O OBLIKU, SADRŽINI I NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE O PDV I O OBLIKU I SADRŽINI PREGLEDA OBRAČUNA PDV: Ministarstvo finansija će pomeriti početak primene Pravilnika na 2018. godinu, jer se planiraju izmene odredaba Zakona o PDV koje predviđaju da obaveza dostavljanja pregleda obračuna uz poresku prijavu PDV počinje od 1. januara 2017. godine


Početak primene obaveze podnošenja pregleda obračuna kao sastavnog dela poreske prijave biće pomeren na 1. januar 2018. godine, navode u Ministarstvu finansija.

Do kraja 2016. godine biće izmenjen Zakon o porezu na dodatu vrednost ("Sl. glasnik RS", br. 84/2004, 86/2004 - ispr., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 68/2014 - dr. zakon, 142/2014, 5/2015 - usklađeni din. izn., 83/2015 i 5/2016 - usklađeni din. izn.) kojim je predviđeno da podnošenje pregleda obračuna poreza počne od 1. januara 2017. godine.

Privrednici imaju zamerke na novi Pravilnik o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV i o obliku i sadržini pregleda obračuna PDV ("Sl. glasnik RS", br. 80/2016 - dalje: Pravilnik), koji je predvideo da se obavezno podnošenje obračuna kao sastavnog dela poreske prijave primenjuje od 2017. godine, tvrdeći da je taj Pravilnik neprecizan i da bi im doneo dodatne troškove, jer zahteva popunjavanje 155 stavki.

"U Ministarstvu finansija u prethodnom periodu je održano više sastanaka sa Privrednom komorom Srbije i računovođama kako bi se svi uključili u postupak uspostavljanja adekvatnih mehanizama države u borbi protiv sive ekonomije. I dalje su u toku sastanci na kojima se razmatraju svi konstruktivni predlozi koji se odnose na novi Pravilnik, njegovo unapređenje i usklađivanje sadržine, kao i smanjivanje broja podataka koji će se iskazivati u pregledu obračuna PDV-a i ustanovljeno je da će se pomeriti početak primene", naveli su u Ministarstvu finansija.

Oni su podsetili da je prema važećem Pravilniku o obliku, sadržini i načinu vođenja evidencije o PDV ("Sl. glasnik RS", br. 120/2012) obveznik dužan da u svojoj evidenciji obezbedi podatke navedene kroz 49 tačaka od kojih pojedine sadrže potrebu za iskazivanjem više podataka, a propisano je i da obveznici PDV-a imaju obavezu da podatke o prometu dobara i usluga odvojeno obezbede u svojoj evidenciji, sa dodatnim podacima.

"Osnovna razlika između starog i novog Pravilnika je u potrebi da se postojeća slobodna forma dokumenta – unificira na nivou svih obveznika PDV pa novi Pravilnik donosi - POPDV obrazac (Pregled obračuna PDV) imajući u vidu da će se svi podaci unositi elektronskim putem kao i sama poreska prijava", naveli su u Ministarstvu.

Oni tvrde da novi Pravilnik obezbeđuje znatno bolje sagledavanje poslovnih aktivnosti obveznika PDV, a obezbeđivanje transparentnosti podataka iz evidencije za PDV nijednom obvezniku ne treba da predstavlja problem.

U Ministarstvu finansija su naglasili da će se pozitivni efekti ovog Pravilnika odraziti i na one poreske obveznike koji poštuju propise i koji svojim poslovanjem ne ugrožavaju poreske prihode.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 27.10.2016.
Naslov: Redakcija