Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA ZA IZDAVANJE, OBNAVLJANJE ILI ODUZIMANJE LICENCE ČLANOVIMA KOMORA ZDRAVSTVENIH RADNIKA: Izmenama Pravilnika predviđeno je smanjenje broja bodova potrebnih za obnovu licence i mogućnost prenošenja bodova iz jedne u drugu licencnu godinu. Mladi lekari, po završetku fakulteta i položenog državnog ispita, automatski stiču pravo na licencu i dobijaju licencni broj. Uvodi se i licencni ispit i dozvoljava lekarima koji nisu imali kontinuiranu edukaciju da kroz proveru stručnog znanja obnove licencu


Srbija je prvi put dobila objedinjenu, zvaničnu listu licenciranih lekara, a u ovom trenutku više od pet procenata lekara nije dostavilo dokaz da su ispunili uslove za relicenciranje dozvole za rad, rečeno je na konferenciji Udruženja "Srbija u pokretu".

1. januara 2016. godine ističe licenca za oko 24.600 lekara, koja se izdaje na sedam godina, a rok za aplikaciju za obnovu licence je do kraja oktobra 2015. godine, rekla je na skupu direktorka Lekarske komore Srbije, Vesna Jovanović.

Lista lekara sa važećom licencom objavljena je na sajtu Lekarske komore Srbije i, osim imena i prezimena, postavljeni su i podaci o specijalizaciji, tituli, kada je licenca izdata i do kada važi.

Lekari, za produženje licence, treba da dostave dokaz o broju prikupljenih bodova na različitim vrstama edukativnih seminara, skupova, a Janković ističe da će novi Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima komora zdravstvenih radnika ("Sl. glasnik RS", br. 119/2007, 23/2009 i 40/2010 - dalje: Pravilnik), kojibi pred Vladom Republike Srbije trebalo da se nađe u četvrtak, 29. oktobra 2015. godine, biti liberalniji jer predviđa manji broj bodova i dozvoljava njihovo prenošenje.

Takođe, novi Pravilnik uvodi i licencni ispit i dozvoljava lekarima koji nisu imali kontinuiranu edukaciju da kroz proveru stručnog znanja obnove licencu, rečeno je na skupu i navedeno da su lekari kojima je oduzeta licenca u nadležnosti inspekcije jer je, kako je rečeno, u interesu Srbije da takvi lekari ne rade.

Evidencija licenciranih lekara postavljena je na inicijativu Udruženja građana "Srbija u pokretu" i treba da unapredi transprentnost rada javne uprave i da doprinese smanjenju korupcije.

Udruženje se bori da budu objavljeni i podaci o disciplinskim merama izrečenim lekarima, što, kako je navedeno neće biti problem, ali i informacije o krivičnim delima osuđenih lekara, za šta, kako je rekao Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, Rodoljub Šabić, u ovom trenutku postoji jasna zakonska prepreka. Naime, Zakon o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 104/2009 - dr. zakon, 68/2012 - odluka US i 107/2012) predviđa da podaci o osudi na krivično delo mogu biti objavljeni samo uz pristanak osuđenog lica.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 27.10.2015.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija