Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VISOKI SAVET SUDSTVA: Poziv kandidatima za izborne članove VSS iz reda sudija da predstave kolegama svoje programe sa načinima rešavanja najvažnijih pitanja sudskog sistema, kao i inovativne ideje za unapređenje sudskog procesa uopšte


Shodno članu 28. Pravilnika o radu Izborne komisije Visokog saveta sudstva ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015), predsednik suda je dužan da kandidatu omogući da sudije – birače upozna sa svojom kandidaturom.

Visoki savet sudstva poziva sve kandidate za izborne članove Visokog saveta sudstva iz reda sudija da predstave kolegama svoje programe sa načinima rešavanja najvažnijih pitanja sudskog sistema iz nadležnosti Visokog saveta sudstva, kao i inovativne ideje za unapređenje sudskog procesa uopšte.

PRAVILNIK O RADU IZBORNE KOMISIJE VISOKOG SAVETA SUDSTVA ("Sl. glasnik RS", br. 83/2015)

Član 28

Kandidacione prijave kandidata sa utvrđene konačne liste, sa prilozima, objavljuju se na internet stranici Saveta, radi upoznavanja sudija - birača i javnosti.

Predsednik suda je dužan da kandidatu omogući da sudije - birače upozna sa svojom kandidaturom. 

Izvor: Vebsajt Visoki savet sudstva, 27.10.2015.
Naslov, Obeležavanje: Redakcija