Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ŠESTA SEDNICA DRUGOG REDOVNOG ZASEDANJA NARODNE SKUPŠTINE RS U 2014. GODINI: Na dnevnom redu Predlog zakona o izmenama Zakona o sudijama, Predlog zakona o izmenama Zakona o javnom tužilaštvu, Predlog zakona o izmeni Zakona o legalizaciji objekata...


Predsednica Narodne skupštine Maja Gojković sazvala je Šestu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2014. godini, za ponedeljak, 27. oktobar 2014. godine, sa početkom u 13 časova.

Narodna skupština utvrdila je sledeći dnevni red:

1. Predlog zakona o izmenama Zakona o sudijama (ONLINE), koji je podnela grupa od 199 narodnih poslanika;

2. Predlog zakona o izmenama Zakona o javnom tužilaštvu (ONLINE), koji je podnela grupa od 199 narodnih poslanika;

3. Predlog zakona o izmeni Zakona o legalizaciji objekata (ONLINE), koji je podnela grupa od 127 narodnih poslanika;

4. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora o trgovini naoružanjem, koji je podnela Vlada;

5. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Republike Srbije i Kraljevine Španije o razmeni i uzajamnoj zaštiti tajnih podataka, koji je podnela Vlada;

6. Lista kandidata za predsednika Komisije za zaštitu konkurencije, koju je podneo Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku;

7. Lista kandidata za članove Saveta Komisije za zaštitu konkurencije, koju je podneo Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku;

8. Predlog odluke o izmenama Odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje, koju je podnela predsednica Narodne skupštine Maja Gojković.

Narodna skupština usvojila je predlog narodnog poslanika Zorana Babića da se obavi zajednički načelni pretres o predlozima zakona iz tačaka 1, 2. i 3. dnevnog reda sednice, zajednički jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tačaka 4. i 5. dnevnog reda sednice i zajednički jedinstveni pretres o predlozima akata iz tačaka 6, 7. i 8. dnevnog reda sednice.

Narodna skupština započela je zajednički načelni pretres o predlozima zakona iz tačaka 1, 2. i 3. dnevnog reda sednice, odnosno o Predlogu zakona o izmenama Zakona o sudijama, Predlogu zakona o izmenama Zakona o javnom tužilaštvui Predlogu zakona o izmeni Zakona o legalizaciji objekata.

Predstavnica predlagača, narodna poslanica Biljana Pantić Pilja obrazložila je Predlog zakona o izmenama Zakona o sudijama i Predlog zakona o izmenama Zakona o javnom tužilaštvu, a Predlog zakona o izmeni Zakona o legalizaciji objekata obrazložila je predstavnica predlagača, narodna poslanica Katarina Rakić.

Narodna skupština je, na osnovu Odluke Republičke izborne komisije i na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja, konstatovala potvrđivanje mandata narodnom poslaniku Ivanu Jovanoviću, izabranom sa Izborne liste „SA DEMOKRATSKOM STRANKOM ZA DEMOKRATSKU SRBIJU“, nakon čega je novoizabrani narodni poslanik položio zakletvu.

Do kraja dana, Narodna skupština zaključila je zajednički načelni pretres o predlozima zakona iz tačaka 1, 2. i 3. dnevnog reda sednice.

Narodna skupština nastavlja sa radom u utorak, 28. oktobra, sa početkom u 12 časova.

Izvor: Vebsajt Narodne skupštine Republike Srbije, 27.10.2014.