Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

EVROPSKA KOMISIJA: IZMENE I DOPUNE ZAKONA O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA, USVOJENE U DECEMBRU 2012. GODINE, NISU U SKLADU SA PRAVNIM TEKOVINAMA EVROPSKE UNIJE


UNIJA DISKOGRAFA SRBIJE APELOVALA JE NA NADLEŽNE ORGANE DA U NAJKRAĆEM ROKU PREDLOŽE I USVOJE IZMENE ZAKONA O AUTORSKOM I SRODNIM PRAVIMA, RADI USKLAĐIVANJA SA MEĐUNARODNIM KONVENCIJAMA I DIREKTIVAMA EVROPSKE UNIJE.

Evropska komisija u Izveštaju o napretku Srbije 8. oktobra navodi da izmene i dopune Zakona o autorskom i srodnim pravima, usvojene u decembru 2012. godine, nisu u skladu sa pravnim tekovinama Evropske unije, ističe Unija diskografa Srbije.

"Izmenama Zakona smanjena su prava autora i nosilaca autorskog i srodnih prava i to kroz ograničenje tarifa za javno saopštavanje i posebnu naknadu, izuzimanje zanatskih radnji od obaveze plaćanja naknade za javno saopštavanje i nametanje nosiocima prava da jedna organizacija za njihov račun naplaćuje naknade i pored toga što su naknade koje pripadaju autorima i nosiocima srodnih prava nespojive", navedeno je u saopštenju.

Sve to, smatraju diskografi, suprotno je direktivama Evropske unije i međunarodnim konvencijama.

Diskografi očekuju da izmene Zakona budu u najskorijem roku usvojene, kako autori i nosioci srodnih prava ne bi trpeli štetne posledice postojećeg zakona i kako bi jedan od uslova za članstvo u Evropskoj uniji i Svetskoj trgovinskoj organizaciji bio ispunjen.

Izvor: Tanjug