Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZVRŠENO SMEŠTANJE OPREME I PODATAKA CENTRALNOG REGISTRA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANJA U DRŽAVNI DATA CENTAR


Kancelarija za informacione tehnologije i elektronsku upravu saopštila je da je izvršeno smeštanje opreme i podataka Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja u Državni data centar.

Direktor Kancelarije, Mihailo Jovanović i direktor Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja, Nebojša Tomić, obišli su tom prilikom prostorije centra u kojem je smeštena rezervna baza podataka CROSO, sa približno pet miliona podataka osiguranih lica i osiguranika Republike Srbije, koji je u skladu sa najvišim bezbednosnim i tehničkim standardima.

Jovanović je istakao da Državni data centar predstavlja centralno mesto u kome se smešta ključna informaciono-komunikaciona infrastruktura Srbije, kao i oprema državnih organa, uz napomenu da je ovaj centar po tehničkim i bezbednosnim standardima jedan od najsavremenijih u regionu.

Centar ispunjava Tier 3+ standard, a njegove usluge pružaju se u skladu sa bezbednosnim standardom ISO 27001, kao i standardima kvaliteta ISO 9001 i kvalitetom pružanja usluga ISO 20000, precizirao je on.

Prema njegovim rečima, visoka tehnička pouzdanost Državnog data centra ogleda se u obezbeđenom napajanju električnom energijom sa tri nezavisna izvora, sistemom dizel-električnih agregata i sistemom za neprekidno napajanje, što omogućava autonomiju rada centra od čak 48 časova.

U Državnom data centru odranije se nalazi i oprema Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave sa 30 miliona podataka iz matičnih knjiga rođenih, venčanih i umrlih, a do kraja godine će se naći i knjiga državljanstva, u saradnji sa Ministarstvom unutrašnjih poslova.

Takođe, otpočele su i pripreme za izgradnju sekundarnog državnog centra za upravljanje i čuvanje podataka - data centar koji će doprineti neometanom i pouzdanom radu usluga elektronske uprave, bezbednom čuvanju podataka iz registara, kao i razvoju budućih usluga.

Na taj način će se dodatno unaprediti rad javne uprave, što će ubrzati procedure i pojednostaviti svakodnevni život građana i poslovanje privrede. Vlada Srbije je izgradnju ovog centra proglasila za projekat od strateškog značaja.

Tomić je ukazao na to da Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja planira da, po završetku izgradnje sekundarnog Državnog data centra u Kragujevcu, kompletno prebaci svoje poslovanje na sekundarnu lokaciju, kako bi se omogućilo neometano funkcionisanje svih servisa i usluga koje taj registar pruža građanima, privredi i državi.

Do međusobne saradnje u vezi sa korišćenjem svih usluga koji Državni data centar pruža došlo je na obostrano zadovoljstvo, jer je oprema smeštena u prostoru koji je posebno projektovan i izgrađen za tu namenu.

Centralizacijom državne infrastrukture pomažemo i racionalizaciji budžeta - kako po pitanju korišćenja postojećeg državnog hardvera i softvera, tako i po pitanju budućih investicija, navodi se u saopštenju.

Izvor: Press služba Vlade Republike Srbije, 27.09.2018.
Naslov: Redakcija