Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

USTAV RS: Strukovna udruženja predlažu da se DVT preimenuje u Tužilački savet, da u njegovom sastavu više ne budu predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti, te da taj organ bira i glavne i javne tužioce. Bila bi proširena nadležnost DVT-a u odnosu na zaštitu ljudskih prava i sloboda građana, u slučajevima kada se ista krše od strane državnih organa. Predlaže se da predsednike svih sudova (osim VKS) bira VSS, kao i da VSS bude ovlašćeni predlagač zakona i nadležan da daje obavezna mišljenja na zakone koji se tiču pravosuđa


Okrugli sto "Nadležnost Saveta (Visokog saveta sudstva i Državnog veća tužilaca)" u okviru javne debate o promenama Ustava Republike Srbije ("Sl. glasnik RS", br. 98/2006) u oblasti pravosuđa, održan je 26. septembra 2017. godine u Kragujevcu, a strukovna udruženja iznela su svoje predloge na tu temu.

Udruženje tužilaca Srbije, Yucom i Beogradski centra za ljudska prava tokom trajanja ovog okruglog stola izneli su predlog da se Državno veće tužilaca preimenuje u Tužilački savet, u čijem sastavu bi bilo 11 članova, od kojih bi sedam bili javni tužioci, a četiri člana bi bili ugledni pravnici sa najmanje 15 godina iskustva u struci.

Kako navodi Nenad Stefanović iz Udruženja tužilaca tokom razgovora o nadležnosti Saveta (VSS i DVT) predstavnici ova tri udruženja naveli su da u sastavu DVT-a više ne bi bili predstavnici politike, odnosno izvršne i zakonodavne vlasti - ministar pravde i predstavnik Narodne skupštine.

- Što se tiče uglednih pravnika, među njima bi bili advokat, kojeg bi delegirala Advokatska komora, kao i profesor pravnog fakulteta, dok je kao novina predloženo da među članovima DVT bude i jedan sudija i jedan predstavnik organizacija civilnog društva koje se bavi zaštitom ljudskih prava. Taj organ bi birao i glavne i javne tužioce, a ne kao do sada što je samo predlagao Narodnoj skupštini kandidate za izbor, a ona ih birala i na taj način konačno odlučivala o izboru tužilaca - navodi Stefanović.

Prema njegovim rečima Udruženje tužilaca, Yucom i Beogradski centar za ljudska prava se zalažu da šefove tužilaca bira Tužilački savet.

- Takvog smo stava iz razloga što smo u bliskoj prošlosti bili svedoci da su narodni poslanici odbili da glasaju za predloge DVT -a. Mi se zalažemo da se proširi nadležnost DVT u odnosu na zaštitu ljudskih prava i sloboda u slučajevima kada se ista krše građanima od strane državnih organa- naglašava Stefanović.

Na okruglom stolu Milan Marinović, predsednik Udruženja prekršajnih sudija, između ostalog izneo je predloge da pun kapacitet u donošenju odluka VSS imaju samo članovi saveta iz reda sudija, odnosno da sudije imaju većinu u VSS.

Takođe, Marinović je tom prilikom naveo da predsednike svih sudova (osim Vrhovnog) bira VSS (a ne Narodna skupština na predlog saveta), kao i da VSS bude ovlašćeni predlagač zakona kao i da daje obavezna mišljenja na zakone koji se tiču pravosuđa.

Sledeći okrugli sto biće održan 13. oktobra 2017. godine u Nišu, a razgovaraće se o "Izboru i sastavu Saveta".

Izvor: Vebsajt Blic, B. Bogosav, 26.09.2017.
Naslov: Reakcija