Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

60. SEDNICA KOMITETA ZA HARMONIZOVANI SISTEM SCO


U Svetskoj carinskoj organizaciji (SCO) u Briselu (Kraljevina Belgija) se od 25. septembra do 6. oktobra 2017. godine održava jubilarna 60. sednica Komiteta za Harmonizovani sistem SCO (60h Session of the Harmonized System Committee) u čijem radu učestvuju i delegati Republike Srbije.

Na sednici se raspravlja o pitanjima koja se odnose na primenu nove Konvencije o Harmonizovanom sistemu naziva i šifarskih oznaka roba SCO - verzija HS 2017, koja je ugrađena u Uredbu o usklađivanju nomenklature Carinske tarife za 2017. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 97/2016 i 17/2017).

Rad na ovoj sednici baziran je na novoj verziji HS 2017, koja je u primeni od 1. januara 2017. godine u velikom broju potpisnica HS konvencije. U ovom momentu HS 2017 primenjuje 107 od 156 potpisnica.

Na sednici HS komiteta delegati će se baviti svrstavanjem konkretnih proizvoda u tarifne brojeve i podbrojeve važeće nomenklature na zahtev pojedinih zemalja članica ili na zahtev Sekretarijata SCO (u slučajevima da je uočeno da postoji neujednačena praksa).

Aktuelne su sledeće teme:

 • svrstavanje određenih hemikalija;
 • svrstavanje blanširanih zelenih školjki;
 • svrstavanje supstanci za davanje arome;
 • svrstavanje proizvoda od nesagorivog duvana;
 • svrstavanje 3D štampača;
 • svrstavanje nekih tipova vesala i daski namenjenih za veslanje u stojećem položaju;
 • svrstavanje silikonske pene;
 • izmene HS komentara uz tar. brojeve 2106 i 3004;
 • svrstavanje električnih noževa za povrće;
 • svrstavanje opreme za proizvodnju LCD modula;
 • svrstavanje aparata za reprodukciju knjiga i zvuka, svrstavanje brisača;
 • svrstavanje kapsula duvana, svrstavanje određenih tipova monitora i mnogih drugih.

Takođe će biti ponovo raspravljano o svrstavanju solarnog modula, svrstavanju blanširanog kikirikija, izmenama HS komentara uz tarifni broj 6907, svrstavanju skaklenih pregrada i vrata za tuš kabine, svrstavanja kanoe, svrstavanja morskih proizvoda, svrstavanje pripremljenog gotovog jela, svrstavanje IGBT modula, svrstavanje začinske smeše, svrstavanje biljnih preparata i mešavina, svrstavanje ležaja i njihovih delova. Za njih su na 59. sednici HS komiteta donete odluke, ali su u skladu sa HS konvencijom neke zemlje članice uložile rezervacije.

Posebno interesovanje među zemljama članicama vlada za zauzimanje stava o svrstavanju proizvoda od nesagorivog duvana (U Republici Srbiji postoji OOS kojim se ova roba svrstava u 2403 99), novog proizvoda duvanske industrije – kapsula duvana i metlica brisača (koje su bile predmet naknadnih kontrola u Uprave carina Republike Srbije, a za koje je u drugostepenom postupku na OOS zauzet stav da se ovaj proizvod tretira kao deo uređaja za brisanje vetrobranskog stakla iz tarifnog podbroja 8512 90).

Sednici je prethodila Radna grupa (Harmonized System Committee Pre-sessional Working Party), koja je potvrdila konačni tekst odluka sa 59. sednice HS komiteta, koje su važne za unapređenje rada carine i poslovne zajednice, a koje će biti objavljene u Kompendijumu klasifikacionih mišljenja SCO. To su: svrstavanje određenog mlečnog proizvoda, svrstavanje ulja arahidonske (ARA) kiseline, svrstavanje mešavine komada plodova crvene i zelene paprike punjenih sirom, svrstavanje rude ilmenita, svrstavanje kompleta za testiranje zika i čikungunja virusa, svrstavanje zamena koštanog grafta, svrstavanje proizvoda za regenisanje kostiju, svrstavanje rastvarača na bazi aromatičnih materija svrstavanje dve vrste uređaja za pranje, svrstavanje delova za bicikle; svrstavanje IGBT modula; svrstavanje elektronskih sefova, svrstavanje seta za reality video igrice (naglavni set za virtualnu stvarnost), svrstavanje kanapa za preskakanje za određene sportske aktivnosti, kao i izmena Kompendijuma klasifikacionih mišljenja u delu koji se odnosi na svrstavanje selfie stick proizvoda. Takođe je potvrđen tekst izmena HS komentara uz tarifne brojeve 3603, 3707, 9503 i 9506, kao rezultat ranije donetih odluka o svrstavanju.

Zvanični tekst svih odluka donetih na 59. komitetu objavljen je na sajtu SCO u junu 2017. godine i "Sl. glasniku RS" broj 68⁄2017 od 11. jula 2017. godine.

Izvor: Redakcija, Nadica Pantović, 27.09.2017.