Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NARODNA SKUPŠTINA RS: 28. septembra 2015. godine nastavak 17. vanrednog zasedanja


Sedamnaesto vanredno zasedanje Narodne skupštine Republike Srbije započelo je 25. septembra 2015. godine.

Narodna skupština usvojila je predlog da se obavi zajednički načelni i jedinstveni pretres o svim tačkama dnevnog reda zasedanja, a zatim je i započela zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima zakona o:

  • izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost,
  • izmenama i dopunama Zakona o republičkim administrativnim taksama,
  • izmenama i dopunama Zakona o hipoteci i
  • potvrđivanju Okvirnog sporazuma o zajmu LD 1764 (2012) između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije.

Predložene zakone obrazložio je ministar finansija, Dušan Vujović.

17. vanredno zasedanje Narodna skupština nastavlja u ponedeljak, 28. septembra 2015. godine, u 12 časova.

Saglasno članu 265. stav 2. Poslovnika Narodne skupštine ("Sl. glasnik RS", br. 20/2012 - prečišćen tekst), u Danu za glasanje, Narodna skupština će se izjašnjavati o predlogu predsednika Republike Srbije da se ponovo odlučuje o Zakonu o posebnim uslovima prodaje određenih nepokretnosti u svojini Republike Srbije, koji je Narodna skupština usvojila 31. jula 2015. godine. 

Izvor: Press služba Skupštine Srbije, 25.09.2015.