Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

IZMENE PRAVILNIKA O KRITERIJUMIMA I STANDARDIMA ZA FINANSIRANJE USTANOVA KOJE OBAVLJAJU DELATNOST OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA I VASPITANJA: Škole na osnovu pojedinačnih zahteva mogu da dobiju odobrenje za otvaranje novog radnog mesta koje je uslovljeno specifičnostima te škole


U toku je rad na izmenama Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost osnovnog obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 75/2015) i Pravilnika o kriterijumima i standardima za finansiranje ustanove koja obavlja delatnost srednjeg obrazovanja i vaspitanja ("Sl. glasnik RS", br. 72/2015).

Ministartsvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja formiralo je Radnu grupu koja će se baviti izmenama ovih pravilnika, a u čijem sastavu su predstavnici reprezentativnih prosvetnih sindikata i predstavnici Ministarstva.

Prvi radni sastanak održan je krajem prošle nedelje i na njemu su članovi Radne grupe razmotrili brojne primedbe i predloge pristigle iz škola. Nažalost, konstatovano je da je na najveći broj njih nemoguće odgovoriti, jer ograničenja postavljaju sadašnji pravilnici. Dakle, njihova primena bi bila moguća samo kao bi se doneli potpuno novi pravilnici.

Radna grupa se usaglasila i oko toga da loše formulacije u Pravilniku ostavljaju mogućnost pojedinim direktorima da umanje platu zaposlenima koji rade u završnim razredima, a zbog, kako je rečeno, neispunjavanja godišnje norme. Konstatatovano je da je ovaj deo Pravilnika neophodno doraditi kako bi se ubuduće izbeglo sadašnje neodrživo stanje, kaže se sopštenju iz Nezavisnog sindkata prosvetnih radnika Vojovdine.

Na ovom sastanku Radna grupa je prihvatila više zahteva škola koje imaju sopstvene prihode i usaglasila se da i ona uputi zahtev nadležnim organima da se ustanove obrazovanja izuzmu iz zakonskih ograničenja koja od 1. januara 2016. školama predviđaju ukidanje sopstvenih prihoda.

Radna grupa će takođe predložiti ministru prosvete da se u izmenjenim pravilnicima ostavi mogućnost da škole na osnovu pojedinačnih zahteva mogu da dobiju odobrenje za otvaranje novog radnog mesta koje je uslovljeno specifičnostima te škole.

Konstatovano je i da je Pravilnik u delu koji definiše broj učenika po grupama, pravljen po meri velikih obrazovnih centara, pri čemu je zapostavio interes i ugrozio budućnost malih škola.

Članovi Radne grupe raspravljali su i o činjenici da trenutno aktuelni Pravilnik za osnovne škole "ne prepoznaje" područne škole, već isturena odeljenja tretira kao da su u dvorištu škole, iako se radi o školama u drugim selima ili naseljenim mestima, često udaljenim i više od 10 kilometara.

Razmatran je i dopis pristigao iz Zajednice poljoprivrednih škola, na osnovu kojeg je konstatovano da su neka radna mesta neophodna za funkcionisanje ovih škola neopravdano izostala.

Izvor: Vebsajt Dnevnik, 25.09.2015.