Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKONIK O KRIVIČNOM POSTUPKU: Održana tribina na temu primene zakonika


Tribina na temu primene Zakonika o krivičnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 101/2011, 121/2012, 32/2013, 45/2013 i 55/2014 - dalje: ZKP), u organizaciji Advokatske komore Beograda održana je u Sava centru, 26. septembra 2015. godine.

Tribinu je otvorio Slobodan Šoškić, predsednik AK Beograda, a zatim su kao uvodničari govorili prof. dr Momčilo Grubač, prof. dr Milan Škulić, prof. dr Slobodan Stojanović i prof. dr Nedeljko Jovančević.

Dve godine nakon primene ZKP u praksi su se javili brojni problemi i nelogičnosti, a kao jedan od osnovnih razloga istaknuto je to što je ZKP uveden potpuno nov koncept i što je njegovim donošenjem izvršena amerikanizacija krivičnog postupka. Iako dobar, američki sistem teško je sprovesti kada za to ne postoji društvena klima, istakao je Šoškic.

Prvi od uvodničara se skupu obratio prof. dr Momčilo Grubač koji se između ostalog osvrnuo na konkretne probleme koji generalno prate rad na tekstovima zakona, a kao najveći problem istakao je kratke rokove za njihovo usvajanje što rezultira prepisivanje odredbi zakona iz uporednih pravnih sistema kada se pored preuzimanja dobrih rešenja preuzimaju i ona loša. Takvim preuzimanjem kao jedna od posledica koja se javlja, kako je istakao, jeste gubitak tradicionalnih instituta. Pored navedenog, primenu naročito otežava, naglasio je, odlaganje početka primene donetih zakona tako da se dešavalo da zakon ni ne dočeka početak primene a već u međuvremenu prestane njegovo važenje. 

Prof. dr Grubač je između ostalog ukazao i na neustavnost pojedinih odredbi ZKP kao što je npr. član 297. stav 1. ZKP prema kome javni tužilac ne mora do samog kraja krivičnog postupka da obavesti okrivljenog o pokretanju istrage pa se dešava da tu činjenicu okrivljeni sazna iz medija, zatim pretresanje stana sada je za razliku od ranijih rešenja moguće činiti i noću u bilo koje doba čime se remeti miran život i dostojanstvo lica čiji se stan pretresa i njegove porodice. Ranije je ta mogucnost postojala samo kao izuzetak. 

Ali pored svih problema koji prate primenu ZKP sistem ipak funkcioniše, istakao je prof. dr Grubač.

Drugi uvodničar koji se obratio skupu bio je prof. dr Milan Škulić. On se nadovezao na prof. dr Grubača i istakao da primenu ZKP prate mnogi problemi. Američki sistem iako vrlo dobar teško je primenjiv u praksi domaćih sudova. Postupak može biti efikasan ali ne nužno i pravičan, istakao je prof. dr Škulić.

Prof. dr Škulić je između ostalog ukazao na sporna rešenja ZKP kao što je izjednačavanje uloge javnog tužioca sa ulogom koju je ranije imao istražni sudija, zatim korišćenje u praksi sporazuma o priznanju krivičnog dela kao neprikosnovenog dokaza u drugim postupcima iako to nije propisano, formalno izjednačavanje strana u postupku itd. Takođe je kao i prof. dr Grubač pohvalio pravosuđe i istakao da i pored brojnih problema ZKP se primenjuje u praksi.

Treći uvodničar koji se obratio prisutnima bio je prof. dr Slobodan Stojanović. On je između ostalog govorio o pojedinim aspektima principa jednakosti stranaka u postupku. Pre svega istakao je da je definicija odbrane odn. advokata izostavljena iz člana 2. ZKP kao i da je pojam okrivljeni nespojiv sa pretpostavkom nevinosti.

Prof. dr Stojanović je naročitu pažnju skrenuo na odbranu po službenoj dužnosti. Prema njegovim rečima odredbe ZKP idu na štetu odbrane. Postupci su dugi, traju godinama a advokati postaljeni da brane po službenoj dužnosti ne uspevaju da naplate svoj rad.

Kao četvrti uvodničar skupu se obratio prof. dr Nedeljko Jovančević. Prof. drJovančević je govorio o problemima koje česte izmene i dopune zakona izazivaju u praksi, šteti koju nanosi izbacivanje principa istine, kao i o samim načelima ZKP naročito se osvrnuvši na načela pravnog leka i dvostepenosti.

Nakon uvodnih izlaganja prisutni su imali priliku da postave pitanja i iznesu svoje viđenje i iskustva u vezi sa primenom ZKP.

Izvor: Redakcija, 27.9.2015.