Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O RADU: Propisana je obaveza upisa radnog staža i kada je poslodavac omladinska zadruga ili agencija za zapošljavanje


Svaki dan rada kod bilo kog poslodavca morao bi da bude upisan u radnu knjižicu, bez obzira na to da li je radnik zaposlen na privremenim, povremenim poslovima, na određeno ili neodređeno. Tako nalaže Zakon o radu ("Sl. glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014 - dalje: Zakon), ali je situacija u praksi sasvim drugačija.

Najveći problem je, prema mišljenju sindikata, u agencijama za zapošljavanje i omladinskim zadrugama, čijim vlasnicima ne pada na pamet da prijave one koje su radno angažovali.

- Iako nemamo zvanične podatke pretpostavke su da se u ovoj oblasti u velikoj meri može očekivati nepoštovanje Zakona - kaže Zoran Mihajlović, potpredednik Saveza samostalnih sindikata Srbije. - Većina agencija radi na divlje i ne uplaćuje doprinose za PIO i zdravstveno.

Ukoliko radno angažovana lica žele da provere da li je poslodavac, u ovom slučaju omladinska zadruga, ispunio svoje zakonske obaveze prema njima, može se proveriti u PIO fondu. Listing se dobija na šalteru, potpuno besplatno uz ličnu kartu. Tu piše da li su uplaćivani doprinosi, od kog datuma i koliko. Za dodatno tumačenje mogu se obratiti službenicima PIO fonda.

U Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje objašnjavaju da se samo redovnim uplatama doprinosa može ostvariti staž preko omladinske zadruge, kada se radi o privremenim i povremenim poslovima.

Staž po ovom osnovu može se ostvariti počev od aprila 2003. godine kada je Zakonom o penzijskom i invalidskom osiguranju ("Sl. glasnik RS", br. 34/2003, 64/2004 - odluka USRS, 84/2004 - dr. zakon, 85/2005, 101/2005 - dr. zakon, 63/2006 - odluka USRS, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 i 142/2014) propisana obaveza uplate doprinosa za rad preko omladinskih zadruga - kažu u PIO. - Osiguranici koji rade na ovim poslovima smatraju se osiguranicima zaposlenima, dok se omladinska zadruga smatra poslodavcem. Ovaj staž se priznaje samo starijima od 26 godina, kao i mlađima koji su završili školovanje.

Izvor: Vebsajt Novosti, 27.09.2015.