Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA ZAKONA O HIPOTECI: Predviđeno je da je nakon donošenja izvršnog rešenja suda, moguće uložiti pravni lek za zaštitu prava


U okviru 17. vanrednog zasedanja poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srbije razmatraju Predlog zakona o izmenama zakona o hipoteci. Predloženo rešenje pred poslanicima je obrazlagao ministar finansija, Dušan Vujović.

Vujović je podsetio da je posle stupanja na u julu 2015. godine, Zakon o hipoteci ("Sl. glasnik RS", br. 115/2005, 60/2015 i 63/2015 - odluka US - dalje: Zakon) zakon bio predmet razmatranja Ustavnog suda, koji je pojedine odredbe proglasio neustavnim.

Suština Predloga zakona je da nakon donošenja izvršnog rešenja suda na osnovu tog zakona, moguće uložiti pravni lek za zaštitu prava, rekao je ministar.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 25.09.2015.