Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O PLATAMA U JAVNOM SEKTORU: Popis svih radnih mesta u javnom sektoru, njihovo vrednovanje i dodeljivanje iste osnovne plate za svako radno mesto iste vrednosti. Radna mesta razvrstana su u platne grupe i platne razrede čija se vrednost izražava koeficijentom, klasifikacija radnih mesta u javnom sektoru kroz uvođenje Kataloga


Državne funkcionere uskoro više neće voziti rukovalac mehanizacije, manipulant ili ekspeditor, već vozač, a kafu im ubuduće neće služiti točilac pića, već konobar.

Ova doskora izmišljena zanimanja biće, po predlogu Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, izbrisana i neće ih biti u Katalogu radnih mesta u javnoj upravi. Za njima će žaliti mnogi koji su imali privilegiju da imaju ugovore za poslove sa ovakvim nazivima radnih mesta, koja su nosila veće koeficijente, što im je donosilo plate veće i po nekoliko hiljada dinara za iste poslove i kvalifikacije.

Ova praksa definitivno će otići u istoriju sa donošenjem novog Zakona o platama u javnom sektoru, koji je uslov za uvođenje reda u državnu administraciju i zbog kojeg se pravi Katalog radnih mesta. A da reda nije bilo, potvrđuje i podatak da je u državnoj upravi trenutno 1.700 poslova, koji će uskoro biti svedeni na manje od 500, koliko ih je Katalogom predviđeno.

Katalog radnih mesta je temelj za reformu platnog sistema i primenu Zakona o platama po principu ista zarada za rad jednake vrednosti. Do sada to nije bila praksa jer se za isti posao različito zarađivalo pošto su u ugovorima stajali drugačiji opisi radnih mesta. Tako su u nekim službama vozači, koji su imali naziv rukovalac mehanizacije, manipulant ili ekspeditor, imali platu od vozača-kurira veću i do 6.000 dinara. Slična je situacija kod još nekih poslova, pa su tako i poslovi kurira bili različito plaćeni jer su imali ugovore s nazivom "manipulant i distributer propagandnog materijala.

Iz Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave kažu da će se ovakve anomalije uskoro rešiti.

- Formiranjem ovih kataloga rešava se veliki problem nelogičnosti između obavljanja istih ili sličnih poslova, a sa velikim razlikama u primanjima. Kada se ustanove zvanični registri, obavićemo jedan od najvažnijih koraka ka pravičnom sistemu plata u javnoj upravi. Mi ćemo uskoro predstaviti javnosti naredne korake u okviru reforme sistema plata, ali da bismo smanjili zloupotrebu i eliminisali nelogičnosti, donećemo i metodologiju vrednovanja poslova utvrđenih u katalogu, što znači vrednovanje svih poslova po istim jasnim kriterijumima - navode iz Ministarstva. 

Izvor: Vebsajt Blic, 24.09.2015.