Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA: Izjednačavanje poreskog opterećenja u taksama za obavljanje detektivskih usluga, prometu toplotne energije. Predviđeno je uređenje spisa i radnji koje se vrše u upravnim postupcima u kojima se naplaćuju takse, a jedna od važnijih odredbi je predlog od oslobađanja taksi na spise i radnje u postupku ostvarivanja prava žrtava porodičnog nasilja


Poslanici u Narodnoj skupštini Republike Srbije u okviru 17. vanrednog zasedanja razmatraju Predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o republičkim administrativnim taksama. Predloženo rešenje pred poslanicima je obrazlagao ministar finansija, Dušan Vujović.

Govoreći o Predlogu zakona Vujović je rekao da se predlaže izjednačavanje poreskog opterećenja, na primer, u taksama za obavljanje detektivskih usluga, prometu toplotne energije

Predlogom zakona predviđeno je uređenje spisa i radnji koje se vrše u upravnim postupcima u kojima se naplaćuju takse, a jedna od važnijih odredbi je predlog od oslobađanja taksi na spise i radnje u postupku ostvarivanja prava žrtava porodičnog nasilja.

Donošenjem ovog zakona stvaraju se jednaka prava i obaveze za sve subjekte, tako da se obezbeđuje transparentnost u njegovoj primeni, s jedne strane, a s druge strane stabilniji priliv sredstava od republičkih administrativnih taksi u budžet Republike Srbije.

Pozitivne posledice donošenja izmena i dopuna Zakona o republičkim administrativnim taksama ("Sl. glasnik RS", br. 43/2003, 51/2003 - ispr., 61/2005, 101/2005 - dr. zakon, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - usklađeni din. izn., 55/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 47/2013 - usklađeni din. izn., 65/2013 - dr. zakon, 57/2014 - usklađeni din. izn. i 45/2015 - usklađeni din. izn.) ogledaju se u obezbeđenju sredstava, kao prihoda Republike Srbije, za podmirenje troškova organa nastalih u postupku izdavanja spisa, odnosno za izvršenje radnji na zahtev zainteresovanih lica, što bi, kroz izvršenje budžeta, trebalo da doprinese stvaranju uslova za efikasniji rad tih organa.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 25.09.2015.