Zastava Bosne i Hercegovine

ODLUKA O PRIVREMENIM MERAMA ZA BANKE U CILJU OLAKŠAVANJA PRISTUPA FINANSIRANJU FIZIČKIM LICIMA: Građani će uskoro moći da podignu gotovinski kredit od 90.000 dinara, i to u banci u kojoj ne primaju platu


To će moći da učine samo na osnovu izjave koja će imati snagu toga da oni imaju neka primanja – platu ili penziju, i da će moći da vrate kredit. Rok otplate dve godine, kamata onakva kakvu banka trenutno zaračunava.

Ovo je omogućila Narodna banka Srbije (NBS) svojim propisima, a to za banke znači da ovakve zajmove centralna banka neće klasifikovati kao rizične, kao što je to činila do sada. To je u praksi značilo da poslovna banka, u slučaju odobravanja takvog zajma, mora da izdvoji ista takva sredstva za rezervacije. Drugim rečima, da blokira svoj kapital.

Sve do pojave virusa korona može se reći da je NBS vodila restriktivnu politiku u pogledu zaduživanja građana i privrede, to jest nije dozvoljavala olako zaduživanje kod banaka. Opreznost je pojačana nakon što su naši međunarodni finansijski kontrolori MMF i Svetska banka upozorili na preterano zaduživanje stanovništva, pogotovo keš kreditima. Vrednost odobrenih gotovinskih kredita premašila je vrednost stambenih odavno, pa je NBS posegla za ograničavanjem perioda otplate. Nekada se keš kredit mogao otplaćivati na deset godina, a ubuduće će moći samo na sedam, odnosno šest godina. Kraći rok otplate znači i manji iznos za koji neko može da se zaduži.

Da li ovim kreditom NBS želi da izađe građanima u susret kao što je to učinila sa dve pauze u otplati obaveza prema bankama u ukupnom trajanju od pet meseci, kao i sa davanjem mogućnosti da otplatu keš kredita produže za dve godine, a stambenog za pet godina? Bez sumnje da se radi o tome.

Narodnu banku smo pitali zašto su izabrali baš iznos do 90.000 dinara, zašto ne neki drugi, kao i šta je cilj ove mere – da li je to možda povećanje potrošnje i da li je možda NBS videla iz podataka o kreditiranju eventualni pad u uzimanju novih kredita, pa zato uvodi ovu meru. Evo odgovora:

Odlukom o privremenim merama za banke u cilju olakšavanja pristupa finansiranju fizičkim licima ("Sl. glasnik RS", br. 108/2020)koju je Izvršni odbor Narodne banke Srbije usvojio 17. avgusta 2020. omogućeno je, između ostalog, banci da po pojednostavljenoj proceduri fizičkom licu koje ne prima zaradu, odnosno penziju preko računa u toj banci odobri kredit u iznosu do 90.000 dinara s rokom dospeća do dve godine. To konkretno znači da je građanima omogućeno da banci kod koje apliciraju za kredit, a preko koje ne primaju zaradu ili penziju, kao dokaz o zaposlenju i zaradi, odnosno penziji u poslednja tri meseca, podnesu ličnu izjavu o tome, datu pod punom krivičnom i materijalnom odgovornošću, bilo u pisanom obliku, bilo da skeniranu izjavu dostave u elektronskoj formi.”

Cilj ovih mera Narodne banke Srbije jeste, kako kažu, da se u uslovima vanredne zdravstvene situacije građanima pojednostavi pristup finansiranju – bez odlaska kod poslodavca radi pribavljanja potvrde o zaposlenju i visini zarade ili u banku u kojoj primaju zaradu, odnosno penziju, radi pribavljanja izvoda iz evidencije o uplati zarade, odnosno penzije. Takođe, ovo je dodatni podsticaj razvoju elektronskog bankarstva i procesu digitalizacije koji podržava Narodna banka Srbije.

Banke i nadalje imaju obavezu da na sveobuhvatan način upravljaju svim rizicima koji proizlaze iz njihovog poslovanja, tako da će biti dužne da i prilikom odobravanja ovakvih kredita prethodno procene da je reč o kreditima manje rizičnosti, pri čemu će uzimati u obzir sve karakteristike konkretnog pravnog posla i sve relevantne okolnosti za odobravanje ovakvih kredita (u pogledu iznosa, roka dospeća i drugih faktora).

„Ističemo da je reč o privremenim merama, tako da će banke kredite u iznosu do 90.000 dinara, koji je opredeljen kao adekvatan imajući u vidu visinu mesečne obaveze koja može nastati po osnovu ovog kredita, moći da odobravaju na ovaj način do 31. decembra 2021. Očekujemo da će banke u narednom periodu objaviti ponudu i konkretne uslove za odobravanje ovakvih kredita”, kažu u NBS.

Izvor: Vebsajt Poslovno jutro, 26.08.2020.
Naslov: Redakcija