Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU: Sud će u toku postupka da kazni novčanom kaznom od 10.000 do 150.000 dinara fizičko odnosno od 30.000 do 1.000.000 dinara pravno lice, koje u podnesku vređa sud, stranku ili drugog učesnika u postupku


D.M. moraće da plati 20.000 dinara ili da ide u zatvor jer je ocenjeno da je namerno koristio deminutiv i uvredio sud.

U žalbi koju je napisao na presudu kojom je kao neosnovan odbijen njegov tužbeni zahtev protiv Republike Srbije, odnosno Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Beograđanin D.M. je sudiju prestoničkog Višeg suda I.G. devet puta oslovio rečju "sudijica".

Pošto je ocenila da je namerno koristio deminutiv i da je na ovaj način vređao i uvredio sud, sudija je kaznila D.M. sa 20.000 dinara.

Donoseći rešenje o kažnjavanju, sudija I.G. se pozvala na odredbu člana 186 stav 1 Zakona o parničnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 49/2013 - odluka US, 74/2013 - odluka US i 55/2014) kojim se propisuje "da će sud u toku postupka novčano da kazni od 10.000 do 150.000 dinara fizičko lice, odnosno od 30.000 do milion dinara pravno lice, koje u podnesku vređa sud, stranku ili drugog učesnika u postupku".

U pisanoj odluci kojom je podnosilac kažnjen, navedeno je i da "ukoliko ne bude platio izrečenu novčanu kaznu u roku od 15 dana od dana dostavljanja prepisa ovog rešenja, sud će ovu zameniti kaznom zatvora u skladu sa zakonom kojim se uređuje izvršenje krivičnih sankcija". Pojednostavljeno, ukoliko ne plati kaznu, D.M. će otići u zatvor.

Iako mu je rešenje o novčanom kažnjavanju dostavljeno još 22. jula 2017. godine, ovaj Beograđanin kaže da mu "ne pada na pamet" da plati kaznu i da jedva čeka da ode u zatvor.

Sudija nije navela nijedan dokaz da je "sudijica" deminutiv od imenice sudija u negativnom značenju. Zar joj je bio problem da na "Guglu" pronađe primere korišćenja reči sudijica? Ja sam našao "samo" 628 primera javnog korišćenja. Ono što je, možda, najzanimljivije jeste da sam se i drugim ženskim sudijama Višeg suda u Beogradu obraćao sa sudijica, ali one to nisu shvatile kao vređanje – kaže D.M..

U beogradskom Višem sudu navode da sudija može da kazni stranku ukoliko smatra da je ona vređala sud.

Zakon predviđa mogućnost kažnjavanja zbog vređanja suda koje je, inače, nedopušteno. Nije sudija I.G. jedina koja je kaznila nekoga zato što je vređao sud – rečeno je u Višem sudu.

Gradimir Aničić, šef lektora u redakciji lista "Politika" objašnjava da reč "sudijica" može da se tumači i na način kako je to uradila sudija I.G..

Stvar je ocene sudije da li će reč "sudijica" shvatiti kao uobičajeno obraćanje sudiji ženskog pola ili kao ruganje, odnosno vređanje – objašnjava Aničić.

Osim pitanja da li je obraćanjem sudiji sa "sudijica" D.M. želeo da je vređa, odnosno da li je zbog ovakvog načina komunikacije zaslužio kažnjavanje, ovaj Beograđanin otvorio je i pitanje treba li sudija da ima jači "trpni glagol", odnosno veći stepen tolerancije.

Sa jedne strane imate sudije koje na ovakva oslovljavanja ne obraćaju pažnju. Sa druge, naši građani zbog nepoverenja u sudstvo vređaju i delioce pravde koji to ne zaslužuju, a tome mora da se stane na put – navode u jednom beogradskom sudu.

ZAKON O PARNIČNOM POSTUPKU ("Sl. glasnik RS", br. 72/2011, 49/2013 - odluka US, 74/2013 - odluka US i 55/2014)

Glava XV

NEPOŠTOVANJE PROCESNE DISCIPLINE

Član 186

Sud će u toku postupka da kazni novčanom kaznom od 10.000 do 150.000 dinara fizičko odnosno od 30.000 do 1.000.000 dinara pravno lice, koje u podnesku vređa sud, stranku ili drugog učesnika u postupku.

Novčanom kaznom iz stava 1. ovog člana kazniće se i stranka i drugi učesnici u postupku koji svoja procesna ovlašćenja koriste protivno cilju zbog kojih su propisana.

Izvor: Vebsajt Politika, Miroslava Derikonjić, 25.08.2017.
Naslov: Redakcija