Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA RS: Doneta Uredba o izmenama i dopunama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti


Vlada Republike Srbije je, na sednici održanoj 25. avgusta 2017. godine, donela Uredbu o izmenama i dopunama Uredbe o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje obveznika poreza na prihode od samostalne delatnosti.

Novom Uredbom omogućeno je izdavanje poreskih rešenja za delatnosti iz takozvane pete grupe, u koju spadaju profesionalne delatnosti kao što su lekari, veterinari, prevodioci, inženjeri. U kategoriju drugih profesionalnih delatnosti potpada većina preduzetnika iz informacionog sektora.

Izmenama Uredbe preciziraju se kriterijumi za određivanje visine paušalnog poreza, što će dovesti do veće pravne sigurnosti i predvidivosti poslovanja preduzetnika, a s druge strane i efikasnije naplate poreza.

Izvor: Vebsajt Vlade Republike Srbije, 25.08.2017.
Naslov: Redakcija