Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O AZILU I PRIVREMENOJ ZAŠTITI: Predviđena je brža procedura u rešavanju zahteva za dobijanje azila, ali i mogućnost da se pravo na utočište ne odobri tražiocu koji predstavlja opasnost po nacionalnu bezbednost i javni poredak Srbije


Brža procedura u rešavanju zahteva za dobijanje azila u našoj državi, ali i mogućnost da se pravo na utočište ne odobri tražiocu koji predstavlja opasnost po nacionalnu bezbednost i javni poredak Republike Srbije – neke su od novina koje predviđa Nacrt zakona o azilu i privremenoj zaštiti koji je 25. avgusta 2017. godine jednoglasno prihvatila Vlada Republike Srbije. Predlog zakona uskoro bi trebalo da uđe u skupštinsku proceduru.

Novine koje predviđa pomenuti Nacrt zakona su i da se namera za podnošenje zahteva za azil može izraziti i u Centru za azil, detaljnije je propisan postupak saslušanja tražioca azila, i preciznije su određeni uslovi kada saslušanje može da se izostavi. Predviđa se i uvođenje ubrzanog postupka po podnetom zahtevu, kao i dopuna uslova za ograničenje kretanja tražilaca azila.

"Ovim Nacrtom zakona stvara se pravni osnov za ubrzanu proceduru, a to je ponekad najbitnije. On predviđa i operativnije procedure koje će omogućiti da se brže rešavaju zahtevi za odobravanje azila", kaže Vladimir Cucić, Komesar za izbeglice i migracije.

Mere koje predviđa Nacrt zakona u vezi su sa pristupanjem Srbije Evropskoj uniji i predstavljaju usaglašavanje našeg sa evropskim zakonodavstvom. Sadašnji Zakon o azilu ("Sl. glasnik RS", br. 109/2007) usvojen je pre tačno deset godina i usklađen je sa ženevskom konvencijom. On propisuje većinu instituta i rešenja predviđenih odredbama Evropske unije, ali ih ne definiše na dovoljno precizan način, čime se otvara prostor za zloupotrebu prava. Predloženim Nacrtom zakona trebalo bi da se i prostor za zloupotrebu prava na azil smanji na minimum. Novi propisi trebalo bi da olakšaju rad Graničnoj policiji, da smanje papirologiju i skrate čitav postupak rešavanja svakog zahteva tražilaca azila, koji sada traje i duže od godinu dana.

Nacrt zakona koji će se uskoro naći pred narodnim poslanicima precizno propisuje i kada će se primeniti odredbe Zakona o strancima ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008). Ovom novinom obezbediće se pravni osnov za prekršajno kažnjavanje stranca koji nije postupio u skladu sa obavezama propisanim Zakonom o azilu.

Izvor: Vebsajt Politika, D. Ivanović, 26.08.2017.
Naslov: Redakcija