Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

RAD VIŠEG SUDA U BEOGRADU DOVEDEN U PITANJE


Postupci iz predmeta "stečajna mafija" blokirali su račun Višeg suda u Beogradu, pa se od Visokog saveta sudstva traži hitan transfer novca radi izmirenja obaveza i isplate zarada zaposlenima.

Presudom od 15. maja 2013. godine, koja je u jednom delu postala pravnosnažna 13. novembra 2014 godine, pravosnažno je oslobođeno ili je optužba odbijena za ukupno 22 osobe.

U tom predmetu je, kako je saopšteno iz tog suda, nakon pravnosnažnosti dela presude doneto devet rešenja o troškovima krivičnog postupka od 135,17 miliona dinara, od kojih je sedam rešenja sa ukupnim iznosom od 117,1 miliona dinara dostavljeno računovodstvu suda na isplatu.

Određeni broj oslobođenih je na osnovu pravosnažnih rešenja o troškovima krivičnog postupka podneo predlog za izvršenje, te je na osnovu rešenja o izvršenju sa računa Suda u julu 2015. godine za sada "skinuto" 10 miliona zbog čega je račun suda u blokadi.

Sud zbog toga ne može da izvrši isplate zaposlenima, izmiri obaveze koje ima na ime stručnih usluga - advokata, sudskih veštaka, prevodilaca, ne može da isplati naknade sudijama porotnicima, kao ni druge obaveze.

"Imajući u vidu sve, posebno visinu do sada dosuđenih troškova krivičnog postupka u predmetu "stečajna mafija", kao ali i činjenicu da u navedenom predmetu nije odlučeno o svim zahtevima za naknadu troškova krivičnog postupka, može se očekivati da će doći do prinudne naplate i blokade računa suda u dužem vremenskom periodu", navodi se u saopštenju.

Izvor: Vebsajt RTV, 26.08.2015.