Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

OCENA USTAVNOSTI ODREDBE ZAKONA O BUDŽETSKOM SISTEMU U VEZI FINANSIRANJA AP VOJVODINE


Pokrajinska vlada odlučila je, na sednici održanoj 26. avgusta 2015. godine, da Vladi Republike Srbije i Ministarstvu finansija uputi Zahtev za odobravanje 4,4 milijarde dinara na ime transfera Autonomnoj pokrajini Vojvodini za izvršavanje obaveza.

Pokrajinski sekretar za finansije Zoran Radoman rekao je na da će zahtev biti upućen zbog smanjenih prihoda u budžetu Vojvodine, te da je zahtev u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu("Sl. glasnik RS", br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - ispr., 108/2013, 142/2014 i 68/2015 - dr. zakon).

Radoman je naveo da što pre treba doneti Zakon o finansiranju pokrajine, jer se trenutno budžet AP Vojvodine zasniva na Zakonu o budžetskom sistemu i Zakonu o budžetu za svaku godinu.

"Kada je 2012. izmenjen Zakon o budžetskom sistemu, osnovica za sedam odsto koji pripadaju Vojvodini smanjena je sa ukupnih prihoda i primanja budžeta na poreske prihode. To znači da je tako u budžetu Vojvodine svake godine manje 11 milijardi dinara", rekao je on.

Pokrajina je 2012. godine uputila Ustavnom sudu zahtev za ocenu ustavnosti ove odredbe, ali odgovor nije dobijen.

Izvor: Vebsajt RTV, 26.08.2015.