Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

NACRT ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VRAĆANJU ODUZETE IMOVINE I OBEŠTEĆENJU: Izmene propisa omogućiće efikasnije postupanje po zahtevima i vraćanje zemljišta, koje je u komasaciji, u naturi


Direktor Agencije za restituciju Strahinja Sekulić ocenio je da će predloženi Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju omogućiti da postupak vraćanja poljoprivrednog zemljišta bude pravedniji i brži.

Sekulić je rekao da restitucija neće ugroziti državni poljoprivredni fond i da se u postupku restitucije i pokušaju da se bude pravedan ne može ugroziti makroekonomska stabilnost Srbije.

"Interes svih nas je da restitucija bude sprovedena efikasno, a da država konačno razgraniči i utvrdi ono što ima i da time raspolaže onako kako je u interesu svih građana, a ne interesnih grupa", rekao je Sekulić.

Govoreći o fondu koji bi bio formiran za stanove koji su otkupljeni 90-ih godina na koje se ne može odnositi restitucija, Sekulić je ukazao da je reč o ogromnom fondu stanova i da se ne sme ugrožavati pravo svojine stečeno u skladu sa zakonom, ali da su u skladu sa zakonom predviđena obeštećenja.

Prema njegovim rečima, Nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju ne obuhvata vraćanje dvorskog kompleksa na Dedinju, nego je predviđen poseban zakon u toj oblasti.

Na pitanje o Zakonu o jevrejskoj imovini, koji imaju brojne evropske zemlje, Sekulić je odgovorio da je tekst zakona urađen i da se nada da će u oktobru 2015. godine taj zakon biti pred Parlamentom.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 27.08.2015.