Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

DOMAĆI PROIZVOĐAČI BROJILA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZALAŽU SE ZA JAVNO-PRIVATNU NABAVKU BROJILA


Srpski konzorcijum proizvođača brojila električne energije traži da se poštuje Zakon o javnim nabavkama("Sl. glasnik RS", br. 124/2012, 14/2015 i 68/2015), da se tenderi ne obaraju, da nema zloupotreba, kao i da je ceo postupak bude transparentan i da postoji konkurencija.

Deo domaćih proizvođača brojila predložio je da se nabavka "pametnih" brojila za električnu energiju ubuduće nastavi kroz javno-privatno partnerstvo, jer na taj način država i Elektroprivreda Srbije (EPS) ne bi morali da zadužuju i da podižu kredite.

Sve investicije za nabavku, održavanje, očitavanje i žigosanje brojila bi obavljali domaći privrednici-proizvođači brojila, koji su zainteresovani za taj posao, a tender bi mogao da se raspiše za opštine pojediničano, saopštemo je iz Srpskog konzorcijuma proizvođača brojila električne energije.

Potrošači na računima već sada plaćaju EPS-u oko 500 dinara za održavanje brojila i domaći proizvođači bi taj posao u javno-privatnom partnerstvu mogli da obavljaju za istu cenu, s tim što se EPS za nabavku i održavanje brojila ne bi morao kreditno zaduživati, rekao je generalni direktor firme CITI, Milivoje Stančić.

Na poslednjem tenderu EPS-a za brojila, čija se nabavka finansira iz kredita EBRD-a srpskoj elektroprivredi, predviđena je nabavka 250.000 brojila, što je samo 10 odsto od potrebnih tri miliona, koliko ima potrošača struje u našoj zemlji, dodao je Stančić.

On je rekao da EPS sada priprema planove za buduće poslove, ocenivši da ima dosta prostora za brojila domaćih proizvođača i mimo tendera koji se sprovodi uz pomoć kredita EBRD-a.

On je dodao da domaći proizvođači brojila mogu da proizvedu i isporuče kvalitetna brojila, po tržišnim cenama i da tako pokrenu domaću elektroindustriju.

Stančić tvrdi i da domaće kompanije, članice tog konzorcijuma, nisu mogle da učestvuju na poslednjem tenderu EPS-a zbog zahtevnih tehničkih specifikacija, a izneo je i probleme koje su domaći proizvođači imali na prethodnim tenderima a koji su, prema njegovim rečima, namerno obarani zbog stalnih žalbi preduzeća iz drugog domaćeg konzorcijuma proizvođača brojila.

Srpski konzorcijum proizvođača brojila električne energije ima 20-ogodišnje iskustvo u proizvodnji i razvoju brojila, ukupno zapošljavaju 110 ljudi i u poslednje tri godine su iz te delatnosti ostvarile obrt od 10 miliona evra, rečeno je na konferenciji.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 27.08.2015.