Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA:Vlada RS će do kraja sedmice usvojiti akt o tarifama koje će se plaćati za usluge javnih beležnika


Predlogom Zakona o dopunama Zakona o sudskim taksama aktuleni akt dopunjen je propisanim taksama koje će se od 1. septembra plaćati za sačinjavanje pravnih poslova koji imaju oblik javnobeležničkog zapisa.

Predlog zakona naći će se pred poslanicima Skupštine Srbije u petak, 29. septembra, a predviđeno je da nasnagu stupi već prvog radnog dana naredne sednice - u ponedeljak, 1. septembra, kada sa radom počinju i prvi javni beležnici.

Vlada Srbije će do kraja ove sedmice usvojiti i akt o tarifama koje će se plaćati za usluge javnih beležnika.

Predviđeno je da se za sačinjavanje pravnih poslova koji imaju oblik javnobeležničkog zapisa plaća taksa prema vrednosti imovine koja je predmet pravnog posla.

  • Tako će se za poslove do vrednosti 600.000 dinara plaćati taksa od 9.000 dinara, preko 600.000 dinara do 2.5 miliona dinara, taksa će biti 15. 000 dinara.
  • Za pravne poslove vrednosti od 2.5 miliona dinara do 5 miliona dinara plaćaće se taksa od 21.000 dinara, od 5 miliona dinara do 7 miliona dinara taksa će biti 30.000 dinara, od 7 do 10 miliona dinara 36.000 dinara će biti taksa a od 10 do 14 miliona dinara taksa će biti 42.000 dinara.
  •  Za pravne poslove vrednosti preko 14 miliona dinara, taksa od 42.000 dinara biće uvećana za 1.500 dinara na svakih započetih milion dinara, a najviše do 600.000 dinara.
  •  Za sačinjavanje javnobeležnickog zapisa ugovora o poklonu nepokretnosti između roditelja kao poklonodavca i deteta kao poklonoprimca, Predlog zakona propisuje da se plaća 50 odsto od takse gore navedenih vrednosti pravnih poslova.
  •   Ako se pravni posao u obliku javnobeležnickog zapisa sačinjava za više stranaka, taksa se uvećava za 1.500 dinara za svaku treću i svaku narednu stranku, ali najviše do 50 odsto od takse gore navedenih vrednosti pravnih poslova.
  • Kada su u pitanju raspolaganje nepokretnostima, deoba zajedničke imovine supružnika ili vanbračnih partnera, ugovor o imovinskim odnosima između supružnika ili vanbračnih partnera, ustupanje ili raspodela imovine za života, obećanje poklona ili ugovor o poklonu za slučaj smrti i ugovor o doživotnom izdržavanju Predlog zakona kao osnov za određivanje takse uzima ukupnu vrednost imovine koja je predmet pravnog posla.
  • Za zahtev kojim se traži sačinjavanje pravnog posla u obliku javnobeležničkog zapisa ne plaća se posebna taksa, kao ni za overu sačinjenog javnobeležničkog zapisa i za izdavanje otpravaka i prepisa ako se oni izdaju neposredno po sačinjavanju javnobeležničkog zapisa.
  • Za sačinjavanje predugovora dopune ili raskida postojećeg ugovora u obliku javnobeležničkog zapisa plaća se 50 odsto od takse iz gore navedenih vrednosti.

Ako ima više stranaka, taksu stranke plaćaju solidarno, navodi se u predlogu zakona objavljenom na sajtu Skupštine Srbije.

Izvor: Tanjug