Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O ZAPOSLENIMA U AUTONOMNIM POKRAJINAMA I JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE: Puna primena Zakona počinje 1. decembra 2016. godine. Zakon će doprineti profesionalizaciji i depolitizaciji službenika na lokalnom nivou


Na Zakon o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave ("Sl. glasnik RS", br. 21/2016 - dalje: Zakon) dugo se čekalo, a mogući razlog tome je politički oprez budući da Zakon uvodi sistem profesionalizacije i depolitizacije službenika, izjavila je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički.

Ministarka ja na seminaru "U susret primeni novog Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave" u Novom Sadu navela da, ukoliko nema kapaciteta da se adekvatno sprovede primena Zakona, to može postati samo stega, koja bi kao rezultat imala samo zamrzavanje postojećih struktura.

"Stoga je važno da se za primenu, koja počinje 1. decembra 2016. godine, svi dobro pripremimo", podvukla je ona.

Prema njenim rečima, Ministarstvo koje vodi je pokrenulo projekat sa Evropskom unijom (EU) - Sektorska budžetska podrška koji, između ostalog, ima u fokusu reorganizaciju javne uprave, a samim tim i važno mesto lokalnih samouprava u tom sistemu.

"Verujem da će se naredna vlada baviti strategijom decentralizacije", istakla je Udovički i dodala da se, radeći na tom procesu u prethodnom periodu, i lično uverila da problem nije u tome da li je potrebno više, ali svakako ne manje, decentralizacije, već da on leži u nedovoljno funkcionalnom sistemu.

Ministarka je predstavnike lokala podsetila da do kraja godine treba da uspostave matična područja, što je i obaveza po Zakonu o matičnim knjigama ("Sl. glasnik RS", br. 20/2009 i 145/2014). Uz napomenu da neka područja Srbije nisu tehnički opremljena, Udovički je istakla da je neophodno ili da se to pitanje reši ili da se obezbedi da jedno područje opslužuje drugo.

Udovički se zahvalila Savetu Evrope, Delegaciji EU zbog podrške na tom projektu, kao i Stalnoj konferenciji gradova i opština (SKGO) na partnerskom odnosu u rešavanju pitanja na lokalu.

Državni sekretar u Ministarstvu, Ivan Bošnjak, je dodao da je neophodno sigurno političko i profesionalno liderstvo u procesu koji će omogućiti da uprava bude efikasna podrška i javnim i privatnim investicijama koje čekaju da budu realizovane u cilju razvoja njihovih opština i gradova, Vojvodine i Srbije.

Generalni sekratar SKGO Đorđe Staničić je kao cilj Zakona naveo to da službenici grade karijeru u sistemu uprave i dodao da se od decembra uvode obavezna usavršavanja.

Izvor: Vebsajt Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, 26.07.2016.
Naslov: Redakcija