Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU: Od 8. juna 2016. godine organi uprave su dužni da po službenoj dužnosti pribave podatke od drugog organa umesto stranaka. Službenici koji ne budu razmenjivali podatke u roku od 15 dana, za prekršaj će biti kažnjeni novčano u iznosu od 5.000 do 50.000 dinara


Jedan od prvih susreta budućih studenata sa fakultetom jeste preko šaltera. Za upis je godinama potrebno dostaviti gomilu dokumenata. Od jeseni Zakon o opštem upravnom postupku ("Sl. glasnik RS", br. 18/2016 - dalje: Zakon) odslobodiće ih prilaganja izvoda iz matične knjige rođenih. Sve što fakultetima iz tog dokumenta treba, pribavljaće sami, umesto da studenti čekaju na šalterima. Da li su fakuteti spremni, videćemo u septembru, kada se dekani i profesori vrate sa odmora.

Budući brucoši dolaziće do indeksa samo sa ličnom kartom. Čekanje u redu na šalterima za njih je prošlost.

"Ta dokumenta im nisu potrebna samo za upis na fakultet, već i ako žele da konkurišu za stipendiju ili studentski kredit, dom, u suštini ono što je standard našeg društva jeste ta floskula - fali ti jedan papir. Velike su gužve na šalterima i nekad je jako teško pribaviti sve", kaže predsednik Saveza studenata Beograda, Borjan Soković.

Kako bi se izbegle gužve fakulteti će za potrebe upisa sami prikupljati podatke o studentima. A svi potrebni podaci već su u ličnoj karti. To predviđa Zakon. Nova pravila ne važe samo za studente. Podaci iz lične karte biće dovoljni i kada se nastavnici zapošljavaju u školama, vaspitači u vrtićima ili kada roditelji podnose zahteve za mesto deteta u vrtiću.

"Mora uprava da počene da poštuje vreme građana bili oni studenti ili već u punoj meri zaposleni. Nema potrebe da vi uz ličnu kartu prilažete izvod iz matične knjige, uverenje o državljanstvu, zatim o prebivalištu, sve što je u ličnoj karti samim tim što je tu dovoljno je", kaže ministraka državne uprave i lokalne samouprave, Kori Udovički.

"Što se tiče studentata ovo će olakšati celu situaciju zbog toga što će oni biti usredseđeni na ono što je njihov posao to je da uče i daju ispite", kaže Soković.

Ukoliko fakulteti procene da im je potreban još neki podatak - matična služba mora da im ga dostavi. Ipak, resorna ministarka podseća, podaci u ličnoj karti trebalo bi da budu dovoljni.

"Ukoliko bi se neko pojedinačno ponašao mimo dogovora, Zakon predviđa da građani mogu da podnesu tužbu u svakom slučaju. Kršenje Zakona povlači za sobom posledice", upozorava Kori Udovički.

A one su od 5.000 do 50.000 dinara za sve koji od građana traže dokaz za podatke koji su u ličnoj karti.

Izvor: Vebsajt RTS, Milica Pujkilović, 27.07.2016.
Naslov: Redakcija