Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

VLADA AP VOJVODINE: 27. jul 2015. godine održana sednica Pokrajinske vlade - imovani rukovodioci Javnog preduzeća „Vojvodinašume” i VANUK-a


Pokrajinska vlada je na sednici održanoj 27. jula 2015. godine,  nakon sprovedenog javnog konkursa, donela rešenje o imenovanju Marte Takač, master inženjera šumarstva, za direktorku Javnog preduzeća „Vojvodinašume” Petrovaradin, na period od četiri godine.

Pokrajinska vlada imenovala je organe rukovođenja, upravljanja i nadzora Javne ustanove „Vojvođanska akademija nauka, umetnosti i kulture“ (VANUK).

Za direktora Javne ustanove ''Vojvođanska akademija nauka, umetnosti i kulture'' imenovan je mr Uglješa Belić, magistar istorijskih nauka.

U Upravni odbor Javne ustanove ''Vojvođanska akademija nauka, umetnosti i kulture'', imenovana je dr Mirjana Vojinović Miloradov, profesor emeritus Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, za predsednika, a za članove prof. dr Lazar Lazić, redovni profesor Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, iz Novog Sada, prof. dr Aleksandra Doronjski, redovni profesor Medicinskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, prof. dr Pavle Sekeruš, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, dr Slobodanka Markov, redovni profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu u penziji i Živan Berisavljević, politikolog u penziji.

U Nadzorni odbor Javne ustanove ''Vojvođanska akademija nauka, umetnosti i kulture'', imenovani su, za predsednika, dr Aleksej Kišjuhas, asistent na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu i za članove dr Žarko Ilin, redovni profesor Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, Danilo Čeman, diplomirani menadzer iz Novog Sada, dr Boris Kršev, vanredni profesor Fakulteta za pravne i političke studije dr Lazar Vrkatić.

Članovi Upravnog i Nadzornog odbora VANUK-a iz reda zaposlenih, biće imenovani naknadno, nakon zasnivanja radnog odnosa.

Izvor: Vebsajt Vlade Vojvodine, 27.07.2015.