Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O POSEBNIM USLOVIMA PRODAJE ODREĐENIH NEPOKRETNOSTI U SVOJINI REPUBLIKE SRBIJE: Pravo na kupovinu imaju korisnici ili zakupci, koji su ugovore o zakupu zaključili pre 1. januara 2015. godine i uredno izmiruju sve obaveze. Predmet prodaje ne mogu biti nekretnine koje su predmet restitucije ili su zakupljene od strane diplomatsko-konzularnih predstavništava. Cene će biti tržišne i određivaće ih Poreska uprava. Definisano je pravo preče kupovine postojećih korisnika nepokretnosti


Poslanici Narodne skupštine Republike Srbije u okviru 16. vanrednog zasedanja razmatraju Predlog zakona o posebnim uslovima prodaje određenih nepokretnosti u svojini Republike Srbije.

Država će u narednom periodu u okviru najavljene prodaje državnih nepokretnosti ponuditi stanove, stambene objekte, garaže i poslovneprostore koji su već dati u zakup i nisu nužni za funkcionisanje države, ali ne i diplomatska predstavništva, izjavio je ministar finansija, Dušan Vujović.

Vujović je, obrazlažući u Narodnoj skupštini Republike Srbije Predlog zakona, rekao da je taj predlog pokušaj države da se približi bilansu stanja kada je reč o imovini.

"Država još nema detaljan popis imovine, niti jasne kriterijume za upravljanje društvenom svojinom. Predlogom zakona želimo da se u nekoliko koraka približimo bilansu stanja, da znamo šta imamo, pa da na najboljii način rešimo pitanje strukture resursa", precizirao je Vujović.

On je naveo da je sada reč o prodaji objekata koji su mahom nasleđeni iz perioda bivše Jugoslavije, a nisu funkcionalno povezani sa operativnim funkcionisanjem države, poput stanova i poslovnih prostora, dok se diplomatsko-konzularna predstavništava neće prodavati.

Ministar je naveo da se Predlogom zakona definiše i pravo preče kupovine postojećih korisnika poslovnog prostora i stanova, dodajući da će se prodaja obavljatipo tržišnoj vrednosti koja će se utvrđivati na osnovu procene.

Predlogom zakona predviđeno je da procenjivač bude Poreska uprava, kao i da se zakon i trajanje zakona ograniči, te da važi samo za poslovni prostor ili nekretnine koje su bile pod ugovorom do 1. januara 2015. godine, kako bi sesprečilo naknadno sklapanje ugovora da bi se koristile pogodnosti zakona.

Da bi zakon bio primenjiv, kako je rekao, predlaže se da se u transakciji valorizuju ulaganja zakupca do 20 -25 odsto tržišne vrednosti stana, a na osnovu kompetentne procene veštaka.

"U našem slučaju to će biti Gradski zavod za veštačenje Beograda", zaključio je ministar Vujović.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 27.07.2015.