Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM DUGU: Uvođenje odredaba koje će sprečiti nekontrolisano povećavanje duga i omogućiti smanjenje obaveza po osnovu kamata


Poslanici Narodne skupštine Republike Srbije u okviru 16. vanrednog zasedanja razmatraju Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o javnom dugu.

Obrazlažući Predlog zakona ministar finansija, Dušan Vujović, rekao je da je cilj novih zakonskih rešenja uvođenje odredaba koje će sprečiti nekotrolisano povećavanje duga i omogućiti smanjenje obaveza po osnovu kamatasa trenutnih 1,1 milijardu evra na 200 do 300 miliona evra u narednih godinu do godinu ipo dana.

On je podsetio da je, kada je usvojen Zakon o budžetu Republike Srbije za 2015. godinu ("Sl. glasnik RS", br. 142/2014), eksplicitno navedeno da neće biti finansijra likvidnosti niti davanja garancija.

"Smisao je da se finansiraju investicije i dugoročne potreba, a ne kratkoročna likvidnost. Javni dug bi trebalo da budu ona sredstva koja državi obezbeđuju dugoročni izvori finansiranja pre svega u oblasti infrastrukutre", rekao je Vujović.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 27.07.2015.