Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA: Rok plaćanja lokalnih samouprava ili komunalnih delatnosti dobavljačima ograničen na 60 dana. Predviđene sankcije primenjivaće se od januara 2016. godine


Poslanici Narodne skupštine Republike Srbije u okviru 16. vanrednog zasedanja razmatraju Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama, čiji je cilj podizanje nivoa finansijske discipline, do stepena koji će omogućiti nesmetano obavijanje finansijskih transakcija.

Predstavljajući Predlog zakona u Skupštini, ministar finansija, Dušan Vujović, je rekao da će ubuduće rokovi plaćanja lokalnih samouprava ili komunalnih delatnosti dobavljačima biti ograničeni na 60 dana, odnosno da će rokovi plaćanja unutar javnog sektora biti definisani onako kako su postavljeni i unutar privatnog sektora.

Ministar je rekao da će usvajanje Predloga zakona podići nivo finansijske discipline i proširiti je i na javni sektor.

Zakon o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Sl. glasnik RS", br. 119/2012 - dalje: Zakon) funkcioniše niz godina, rekao je Vujović, i efektivno reguliše odnose u plaćanju javnog i privatnog sektora na jednoj strani, unutar privatnog, a Predlogom zakona regulisaće odnose i unutar javnog sektora.

Zakonom je propisano da je rok za izmirenje novčanih obaveza između javnog i privatnog sektora 45 dana, ali se prema Vujovićevim rečima u privatnom sektoru ustalilo da su rokovi do 90 dana.

"To se u praksi, međutim, prolongiralo, a mnogi veći privredni subjekti su koristili moć nad malim i produžavali rokove mimo onih koje predviđa Zakon", rekao je Vujović.

Cilj Predloga zakona, kako je naveo, je da ovlasti odgovarajuće organe da sprovode zakon, da na lokalnom nivou redovno izmiruju obaveze prema dobavljačima gasa struje itd.

Vujović je naglasio da je Predlog zakona u skladu sa obavezama koje je Srbija prihvatila na putu ka EU, onima koje podržava MMF i koje postoje u uređenim sistemima u svetu.

Novi zakon će se primenjivati od dana stupanja na snagu, a predviđene sankcije od januara 2016. godine.

Izvor: Vebsajt Tanjug, 27.07.2015.