Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

GRAD BEOGRAD: Doneta Odluka o minimalnoj visini iznosa tekućeg održavanja zajedničkih delova zgrada, visini iznosa naknade u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika i minimalnoj visini iznosa na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade


Odbornici Skupštine grada Beograda usvojili su Predlog odluke o minimalnoj visini iznosa tekućeg održavanja zajedničkih delova zgrada, visini iznosa naknade u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika i minimalnoj visini iznosa na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade na teritoriji grada Beograda.

Vršilac dužnosti sekretara za stambeno-komunalne poslove Nikola Kovačević istakao je da minimalna visina iznosa troškova za tekuće održavanje zgrade predstavlja mesečni iznos utvrđen u apsolutnom iznosu za svaki poseban, odnosno samostalni deo zgrade i uključuje troškove za održavanje zemljišta za redovnu upotrebu zgrade.

Ovom Odlukom se utvrđuju minimalni iznosi na ime tekućeg održavanja zajedničkih delova zgrade, visina iznosa naknade koju vlasnici posebnih delova zgrade plaćaju u slučaju prinudno postavljenog profesionalnog upravnika od strane jedinice lokalne samouprave, kao i visina iznosa na ime troškova investicionog održavanja zajedničkih delova zgrade – rekao je Kovačević.

Iznos naknade, koju će stanari koji nisu izabrali upravnika zgrada plaćati za usluge profesionalnog upravnika koje postavi lokalna samouprava iznosiće, u zavisnosti od veličine zgrade od 240 do 366 dinara na mesečnom nivou.

Za stan i poslovni prostor zgrade do osam stanova naknada po stanu za profesionalnog upravnika koje postavi lokalna samouprava, na mesečnom nivou, iznosiće 240,57 dinara, za zgrade od osam do 30 stanova 288,68 dinara, a u zgradama sa više od 30 stanova 336,80 dinara.

Istom Odlukom regulisana je i visina izdvajanja za tekuće i investiciono održavanje zgrada, pa tako minimalna visina troškova za tekuće održavanje mesečno u zgradi bez lifta iznosi 360,85 dinara, a u zgradi sa liftom 469,11 dinara.

Kada je reč o investicionom održavanju zgrade, na cenu utiče više parametara, plaća se po kvadratu i to od tri do osam dinara po kvadratu.

Takođe, usvojen je izveštaj o realizaciji programa sprovođenja mera tehničke zaštite objekata utvrđenih za kulturno dobro i objekata u okviru prostornih kulturno-istorijskih celina na teritoriji grada Beograda.

- Uređenjem pojedinih površina javne namene koje su od posebnog interesa za grad Beograd, zbog svoje kulturne, istorijske i ambijentalne vrednosti, staraće se javno preduzeće koje je osnovao grad Beograd za obavljanje delatnosti obezbeđivanje uslova za uređivanje, upotrebu, unapređenje i zaštitu građevinskog zemljišta na teritoriji grada Beograda. Poseban interes se javlja kada se te površine koriste za intenzivan pešački saobraćaj ili kada povezuju druge pešačke koridore - dodao je Kovačević.

Odbornici Skupštine grada usvojili su i Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o komunalnom redu i Predlog odluke o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju kriterijuma i načinu plaćanja troškova za održavanje stambenih zgrada u kojima se nalaze poslovne prostorije i stanovi u kojima se obavlja poslovna delatnost.

Gradski odbornici usvojili su Odluku o pravu na naknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno ili fizičko lice na teritoriji grada Beograda za 2018/2019. godinu.

Grad Beograd će nastaviti da subvencioniše deo troškova boravka dece u privatnim vrtićima i narednih godinu dana, ali zahtevaće veću odgovornost privatnih vrtića, izjavio je gradski sekretar za obrazovanje i dečju zaštitu Slavko Gak. On je obrazlažući ovu odluku pred odbornicima u Skupštini grada Beograda, pojasnio da je potrebno oštrije regulisati sve obaveze koje vrtići imaju.

Grad Beograd refundira do 80 odsto od ekonomske cene vrtića, što iznosi do 22.361 dinar po detetu mesečno.

Gradski odbornici su usvojili i Predlog programa - ambrozija kao zdravstveni rizik, monitoring i suzbijanje ambrozije sa neuređenih površina na teritoriji grada Beograda u 2018. godini.

Za tu namenu predviđeno je izdvajanje od 30 miliona dinara. Program predviđa da se prvo obavi monitoring i mapiranje ambrozije, a zatim i uništavanje korova.

Odbornici Skupštine grada usvojili su više planova i izmena i dopuna planova generalne i detaljne regulacije za delove opština Obrenovac, Novi Beograd, Zemun, Surčin, Voždovac, Zvezdara, Rakovica, Mladenovac i Lazarevac. Odbornici su takođe, usvojili i više odluka za izradu planova generalne i detaljne regulacije, među kojima je i plan generalne regulacije šinskih sistema u Beogradu, sa elementima detaljne razrade za prvu fazu prve linije metro sistema, kao i izrada planova detaljne regulacije za delove Savskog venca, Palilule, Čukarice, Novog Beograda, Surčina, Vračara, Voždovca i Zemuna.

Izvor: Vebsajt Beoinfo i RTS, 26.06.2018.
Izvod iz vesti, Naslov: Redakcija