Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O MINISTARSTVIMA: Zakon je na snazi od 26. juna 2017. godine. Predviđeno je osnivanje dva nova ministarstva - za zaštitu životne sredine i za evropske integracije, tako da će nova Vlada RS imati 18 resora


Narodna skupština Republike Srbije usvojila je, 26. juna 2017. godine, Zakon o izmenama Zakona o ministarstvima ("Sl. glasnik RS", br. 62/2017), koji predviđa osnivanje dva nova ministarstva - za zaštitu životne sredine i za evropske integracije, tako da će nova Vlada Republike Srbije imati 18 resora.

Za izmene ovog dokumenta glasalo je 157 poslanika, 11 je bilo protiv, a dva poslanika nisu glasala.

S obzirom na to da je poslove Ministarstva ekologije do sada obavljalo Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, utvrđena je i izmena delokruga tog ministarstva koje će promeniti naziv u Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Zakonom je predviđen prestanak rada Kancelarije za evropske integracije, s obzirom na to da će njene poslove preuzeti novo Ministarstvo za evropske integracije.

Osnivanje Ministarstva za evropske integracije predviđeno je usled značajno većih obaveza i obima poslova u procesu pridruživanja EU, a posebno imajući u vidu sve veće obaveze u pogledu neposredne komunikacije sa samim institucijama EU.

Zakonom je predviđena i izmena u delokrugu Ministarstva privrede, tako što će Ministarstvo rudarstva i energetike preuzeti poslove koji se odnose na pripremu predloga akata o imenovanju i razrešenju organa upravljanja, kao i drugih akata koji se odnose na poslovanje javnih preduzeća i društva koja obavljaju delatnost proizvodnje i snabdevanja električnom energijom, odnosno prirodnim gasom.

Takođe, predviđeno je i da Ministarstvo privrede preuzme od Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija poslove koji se odnose na propise u oblasti koncesija i javno-privatnog partnerstva.

Zakon je stupio na snagu danom objavljivanja, tj. 26. juna 2017. godine.

Izvor: Vebsajt Vlade RS, 26.06.2017.
Naslov: Redakcija