Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PUTNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE: Srbija ima potpisan sporazum sa 20 zemalja u kojima se može besplatno koristiti zdravstveno osiguranje, uz posedovanje dvojezične Potvrde o osiguranju. Procedura izdavanja Potvrde je besplatna, a izdavanje vrši nadležna filijala Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Za države sa kojima RFZO nema potpisan sporazum, kao što je Grčka, zdravstveni fond nudi dobrovoljno putno osiguranje, a polisa se može nabaviti u bilo kojoj filijali ili ispostavi RFZO, bez obzira na prebivalište osiguranika


Vreme je godišnjih odmora, a oni koji još nisu otputovali, verovatno, razmišljaju o letovanju. Srbija je potpisala sporazum o hitnoj medicinskoj pomoći sa 20 zemalja, pa ukoliko se zadesite u nekoj od njih, a niste uplatili polisu zdravstvenog osiguranja, možete računati na zdravstvenu pomoć.

Ukoliko putujete u Crnu Goru, u Hrvatsku, Bugarsku, Bosnu i Hercegovinu ili Makedoniju troškove lečenja uz odgovarajuću Potvrdu nećete morati da platite. Isti je slučaj i sa pojedinim zemljama u zapadnoj i istočnoj Evropi, kao i u Turskoj, dok sa Grčkom naša zemlja nema tu vrstu sporazuma.

"Da biste ostvarili mogućnost hitne medicinske usluge u tim zemljama, neophodno je pre putovanja da se izvadi dvojezična Potvrda iz Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, koja se jednostavno vadi, ali je neophodno pribaviti mišljenje izabranog lekara", navodi Aleksandar Seničić, direktor Nacionalne asocijacije turističkih agencija (YUTA).

Oni koji ne izvade potvrdu ili putuju u zemlje sa kojima Srbija nema sporazum putno zdravstveno osiguranje mogu da uplate ii u turističkoj agenciji ili u bilo kojoj osiguravajućoj kući. Pokriće tih polisa je značajno veće od onih koje pokriva pomenuta Potvrda i kreće se do 30.000 evra.

Cena ovih polisa kreće se od 1 evra dnevno po osobi, a prilikom korišćenja zdravstvenih usluga neophodno je kod sebe imati pasoš, te i YUTA-i tu vrstu osiguranja smatraju najboljom merom zaštite od problema koji mogu da se dese na letovanju.

Izvor: Vebsajt RTV, 27.06.2017.
Naslov: Redakcija