Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O AGENCIJI ZA BORBU PROTIV KORUPCIJE: Objavljena statistička analiza u vezi sa prijavljivanjem imovine funkcionera, u periodu od aprila 2013. godine zaključno sa 31. decembrom 2015. godine


Agencija za borbu protiv korupcije je izradila statističku analizu sopstvenog postupanja i postupanja prekršajnih sudova u slučajevima povrede odredaba Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije ("Sl. glasnik RS", br. 97/2008, 53/2010, 66/2011 - odluka US, 67/2013 - odluka US, 112/2013 - autentično tumačenje i 8/2015 - odluka US), koje se odnose na obavezu funkcionera da podnose izveštaje o imovini i prihodima.

Analiza obuhvata period od aprila 2013. godine, zaključno sa 31. decembrom 2015. godine. Za potrebe statistike korišćeni su podaci iz evidencija koje je Agencija uspostavila u okviru nadležnosti za vođenje registara funkcionera i posebnih evidencija u vezi sa kontrolom imovine i prihoda funkcionera.

Stastističku analizu možete preuzeti ovde.

Izvor: Vebsajt Agencija za borbu protiv korupcije, 23.06.2016.
Naslov: Redakcija