Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

PRAVILNIK O LISTI STRUČNIH, AKADEMSKIH I NAUČNIH NAZIVA: Nacionalni savet za visoko obrazovanje usvojio dopunu liste stručnih, akademskih i naučnih zvanja, za studijske programe koji pripadaju takozvanoj IMT grupi, što će omogućiti da studenti dobiju svoje diplome i da im zvanja stečena na akreditovanim studijskim programima konačno budu priznata


Nacionalni savet za visoko obrazovanje usvojio je na poslednjoj sednici dopunu liste stručnih, akademskih i naučnih zvanja, što će omogućiti da studenti dobiju svoje diplome i da im zvanja stečena na akreditovanim studijskim programima konačno budu priznata.

Generalni sekretar Nacionalnog saveta Miodrag Popović kaže da su usvojena zvanja za studijske programe koji pripadaju takozvanoj IMT grupi (interdisciplinarnih, multidisciplinarnih i transdisciplinarnih), među kojima su master profesor predmetne nastave, master inženjer unutrašnje arhitekture, master konzervator, master asftrofizičar, master religiolog, master politikolog studija Jugoistočne Evrope... Predlog za jedan broj studijskih programa nije bio uređen, pa je vraćen Konferenciji univerziteta Srbije na doradu.

Diplomci pomenutih studijskih programa čekaju da im zvanje bude priznato i po nekoliko godina, zbog problema koji je napravio sporni član 3. Pravilnika o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva ("Sl. glasnik RS", br. 100/2015), koji je predviđa da se "stručni, akademski, odnosno naučni naziv interdisciplinarnih, multidisciplinarnih, transdisciplinarnih studijskih programa (IMT) utvrđuje u postupku akreditacije studijskog programa, na predlog visokoškolske ustanove". Međutim, prema Zakonu o visokom obrazovanju ("Sl. glasnik RS", br. 76/2005, 100/2007 - autentično tumačenje, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 - autentično tumačenje i 68/2015) listu zvanja utvrđuje Nacionalni savet za visoko obrazovanje, na predlog Konferencije univerziteta, što je procedura na kojoj je insistirao novi saziv ovog saveta.

Popović napominje da lista dopunjena ovim zvanjima mora da bude objavljena u "Sl. glasniku RS", te da nakon toga nema nikakvih prepreka da studenti dobiju svoje diplome i pristupe tržištu rada. U problemu će ipak biti oni koji planiraju da se zaposle u školama, jer im sledi "bitka" sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da izmeni pravilnike o vrsti stručne spreme, koji definišu ko može da uđe u učionice osnovnih i srednjih škola.

Izvor: Vebsajt Danas, V. A., 25.06.2016.
Naslov: Redakcija