Zastava Bosne i Hercegovine
Email Print

PRЕDLOG URЕDBЕ O PRЕVЕNTIVNIM MЕRAMA ZA BЕZBЕDAN I ZDRAV RAD ZA SPRЕČAVANJЕ I ŠIRЕNJЕ ZARAZNЕ BOLЕSTI COVID-19 IZAZVANЕ VIRUSOM SARS-COV-2: Upitno kažnjavanje poslodavaca i zaposlenih koji na radnom mestu nemaju masku


Poslodavci neće biti novčano kažnjeni ako ne nabave zaštitne maske radnicima, a samim tim ni zaposleni neće biti kažnjeni ako na radnom mestu nemaju masku.

Ministarstvo rada neće predlagati nikakvu uredbu koja će opterećivati privredu, već će insistirati da uredbom mora biti podignut nivo lične higijene, kao i higijene radnog prostora.

Povodom napisa, koji su se ovih dana pojavili, u vezi sa Predlogom uredbe o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad za sprečavanje i širenje zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, koja još nije usaglašena, i dalje stoji to da je lična odgovornost na prvom mestu, a struka određuje mere u skladu sa situacijom.

I dalje važe preporuke, u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016 i 68/2020), po kojoj građani Srbije treba da vode računa o prevenciji i ličnoj higijeni, kao i o održavanju distance.

U skladu sa stavom stručnjaka, koji naglašavaju da su najbolja zaštita od koronavirusa preporuke i objašnjavanje građanima zašto je važno da ih poštuju i time štite sopstveno zdravlje i zdravlje, svojih najbližih, kao i ljudi s kojima su u kontaktu, nikakvog kažnjavanje građana neće biti.

Polazi se od toga, a što je u praksi i potvrđeno, da kažnjavanje nema efekta, već da će pravi efekat imati svest o tome da je zdravlje najpreče.

Izvor: Vebsajt Kurir, 24.05.2020.
Naslov: Redakcija