Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O KONVERZIJI STAMBENIH KREDITA INDEKSIRANIH U ŠVAJCARSKIM FRANCIMA: Zaduženi navode da pojedine banke umesto zakonske nude maksimalne stope, čime kamatu podižu i 20 odsto


Umesto zakonske nude maksimalne stope, čime ukupnu kamatu podižu i 20 odsto. Uvode sporne odredbe ugovora suprotne leks specijalisu. Traže da dužnici potpišu ugovor o konverziji odmah po dolasku u banku, na prvom sastanku po dobijanju ponude. Ovo su najvažnije primedbe zaduženih u "švajcarcima" na ponude koje im banke proteklih dana šalju.

Poseban Zakon o konverziji stambenih kredita indeksiranih u švajcarskim francima ("Sl. glasnik RS", br. 31/2019) predviđa otpis 38 odsto glavnice i konverziju duga u evro, a na snagu je stupio 7. maja. Bankama je propisano da u roku od 30 dana klijentima dostave novi ugovor, sa novom računicom i otplatnim planom. A dužnici, potom, za 30 dana da se izjasne da li prihvataju konverziju.

Zakonom je određeno da se konverzija radi po kamatama koje su u ponudi za stambene kredite u evrima bile 31. marta. Ovaj datum se u specijalnom zakonu uzima kao preseka određivanje novih kamatnih stopa nakon izvršene konverzije. Ali, kako je propisano, kamate ne smeju da budu više od 3,4 odsto plus šestomesečni ili tromesečni euribor za varijabilne, odnosno četiri odsto za fiksne stope. To znači da samo banke, koje 31. marta nisu u ponudi imale stambene kredite u evrima, mogu da primenjuju maksimalno propisanu kamatnu stopu.

Pojedine banke su to zloupotrebile i klijentima nude maksimalnu stopu, iako su poslednjeg dana marta u ponudi imale stope koje su bile za pola procenta niže. Dalji obračun urađen je valjano, ali je sigurno da bi nova rata dužnicima bila manja da je banka primenila odgovarajuću, nižu, stopu.

Ponudu je poslalo svega pet-šest banaka. U ugovorima koje dužnicima nude tri banke, postoji i sporni "član četiri" gde se navodi sledeće:

"Ponudom za konverziju duga prihvaćenom od strane korisnika kredita i zaključenjem ovog ugovora o konverziji, ugovorne strane saglasno konstatuju da nemaju međusobnih potraživanja osim onih predviđenih ugovorom o konverziji".

Ova odredba može da stvori problem kod onih dužnika koji su banku tužili.

- Tužio sam banku pre četiri godine, jer mi je dizala kamate svojevoljno. Tu presudu sam dobio, ali još nije pravosnažna. Ako sada pristanem na otpis i konverziju u evro, sa ovakvim ugovorom dobijena presuda mi pada u vodu - navodi jedan od dužnika.

On ističe da mu je advokat savetovao da na ovako sročen ugovor napiše prigovor i dostavi ga i svojoj banci i Narodnoj banci Srbije.

Iako je u prvi mah delovalo da je leks specijalis rešio sve muke zaduženih u francima, ispada da banke pokušavaju i u ovoj situaciji prođu što bezbolnije i ostvare maksimalnu zaradu.

Još jedna bankarska odredba po principu "ako prođe - prođe" je i ona gde banka obaveštava klijenta da je rok za prihvatanje njene ponude 30 dana, a odmah potom navodi:

- Vaš termin za sastanak zakazan je u toj i toj ekspozituri, 29. maja, gde ćete i potpisati izjavu o prihvatanju ponude i sa bankom zaključiti ugovor za konverziju.

Izvor: Vebsajt Novosti, D. I. Krasić, 25.05.2019.
Naslov: Redakcija