Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

ZAKON O JAVNIM PREDUZEĆIMA: Samo četiri direktora izabrana na konkursu


Vršioca dužnosti pomoćnika ministra zamenjuje novi vršilac dužnosti. Usred konkursa za izbor direktora javnog preduzeća, Vlada postavlja prvog čoveka u v. d. stanju. I tako ukrug. Zakonska obaveza da se čelni ljudi državnih preduzeća od javnog značaja izaberu na konkursu istekla je pre više od godinu, a kroz "iglene uši" Vladine komisije popunjene su svega četiri fotelje. Ni prilikom imenovanja funkcionera unutar državne uprave, Vlada nije ništa odlučnija - većina pomoćnika, sekretara, direktora uprava i kancelarija ima privremeni status.

Zanimljivo je da u Vladi Srbije izbegavaju da kažu koliko je ukupno državnih i javnih preduzeća u v. d. statusu. Ministarstvo privrede je tokom prošle godine, poštujući poslednju verziju Zakona o javnim preduzećima ("Sl. glasnik RS", br. 15/2016), raspisalo 27 javnih konkursa. Većina njih, i posle pune godine, je otvoreno, iako je Vlada usred "trijaže" na njihovo čelo imenovala v. d. direktora. Tokom potrage za profesionalnim menadžerom za v. d. je postavljen prvi čovek "Resavice", "Koridora Srbije", "Srbijašuma", "Lutrije Srbije" i rotirala kolege vršioce dužnosti na čelnim mestima "Srbija kargo" i "Infrastrukture železnica Srbije". U privremenom statusu su i prvi ljudi "Elektroprivrede Srbije", "Pošte", "Srbija voza", "Puteva Srbije", "Nuklearnih objekata"... Na konkursu su izabrani čelnici "Elektromreže Srbije", "Srbijavoda", "Jugoimport SDPR" i "Skijališta".

Za izigravanje namere da se profesionalizuje upravljanje javnim preduzećima niko nije odgovarao, niti će. Zakon ne predviđa kaznene odredbe. Kada je reč o "večnim" vršiocima dužnosti u državnim institucijama, Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave priprema izmene i dopune Zakona o državnim službenicima ("Sl. glasnik RS", br. 79/2005, 81/2005 - ispr., 83/2005 - ispr., 64/2007, 67/2007 - ispr., 116/2008, 104/2009, 99/2014 i 94/2017), koje će u toku godine biti i usvojene, a kojima će se urediti i položaj ljudi u ovom statusu.

- U prethodnom periodu aktivnosti su bile usmerena ka transparentnom izbornom postupku, a pre svega kvalitetnom odabiru kadrova za obavljanje poslova na odgovornim pozicijama u državnim organima, imajući u vidu da kvalitet kadrova predstavlja jedan od preduslova za odgovorno funkcionisanje - kaže za Branko Ružić, ministar državne uprave i lokalne samouprave. - Naravno da pronalaženje kvalitetnih kadrova, uz finansijsku žrtvu, koja je neminovnost, nije lako. Važno je da sistem koji želimo da uredimo funkcioniše onako kako treba, a ne onako kako mora.

Istraživanjem kako teku izbori u javnim preduzećima bavila se i "Transparentnost Srbije". Oni su na svom uzorku od 30 republičkih preduzeća utvrdili da su pola godine posle isteka zakonskog roka, na čelu gotovo svih preduzeća bili vršioci dužnosti direktora. Može se zaključiti da jedan od ciljeva za donošenje ovog zakona - profesionalizacija upravljanja javnim preduzećima i njihova departizacija nije ostvaren.

- Imenovanje vršilaca dužnosti jedan je od najvećih problema kada je reč o kršenju zakona u Srbiji - ističe Nemanja Nenadić iz "Transparentnosti Srbija". - To kršenje dolazi od strane Vlade koja treba da okonča te konkurse. Mnogo bi bolje bilo da otvoreno priznaju da vrše politička imenovanja nego da ovako drže i postavljaju neke vršioce dužnosti, a ljude koji su se javili na konkurse pre nekoliko godina još drže na čekanju. Problem je tim pre veći što javna preduzeća raspolažu velikom javnom imovinom i pružaju građanima značajne usluge. Upravo u javnim preduzećima trebalo bi da budu postavljene najstručnije osobe.

Izvor: Vebsajt Novosti, D. I. K. - S. B., 24.05.2018.
Naslov: Redakcija