Zastava Bosne i Hercegovine | Zastava Crne Gore
Email Print

Narodna skupština RS: Održana 30. sednica Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije: Usvojen izveštaj o radu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za period februar - april 2015. godine


Na 30. sednici Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije održanoj 27. maja 2015. godine, članovi Odbora su razmotrili Izveštaj o radu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za period februar – april 2015. godine.

O aktivnostima u izveštajnom periodu govorili su predstavnici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, državni sekretar Aleksandra Damjanović i pomoćnici ministra Milana Rakić i Aleksandar Simić i upoznali članove Odbora sa zakonodavnom, normativnom i projektnom aktivnošću u oblasti vodnog, železničkog, drumskog i vazdušnog saobraćaja.

Predstavnici Ministarstva istakli su da su svi podzakonski akti, koji su bili propisani u okviru Zakona o planiranju i izgradnji ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 81/2009 - ispr., 64/2010 - odluka US, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - odluka US, 50/2013 - odluka US, 98/2013 - odluka US, 132/2014 i 145/2014), usvojeni i na pravnoj su snazi.

Istaknuto je da su u toku javne rasprave o nacrtima zakona o konverziji uz naknadu, o evidenciji zakupaca i stanara u stanovima koji su u svojini privatnih lica kao i javna rasprava o nacrtu zakona o izmenama Zakona o državnom premeru i katastru ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 18/2010, 65/2013 i 15/2015 - odluka US).

Nakon rasprave, Odbor je jednoglasno odlučio da prihvati Izveštaj o radu Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture za period februar – april 2015. godine.

Izvor: Press služba Narodne skupštine, 27.05.2015.